Ceturtdien, 15. janvārī, Jūrmalas pilsētas domes deputāti atbalstīja konkursa "Labākā Jūrmalas bibliotēka un bibliotekārs" organizēšanu. Konkursu reizi gadā rīkos dome sadarbībā ar Jūrmalas bibliotēku apvienību.
Konkursa rīkošanas mērķis ir veicināt pilsētas publisko bibliotēku ilgtspējīgu un efektīvu attīstību, kā arī pievērst sabiedrības uzmanību bibliotēkai kā informējošai, izglītojošai un sabiedriskās saskarsmes vietai.
 
Konkursā varēs pieteikt bibliotēkas un bibliotekārus par izciliem sasniegumiem bibliotēku darbā, kas būtiski ietekmējuši kādas atsevišķas bibliotēkas, bibliotēku darba virziena vai visas bibliotēku nozares kopējo attīstību sekojošās nominācijās:
 • par inovatīvu darbu bibliotēku krājuma komplektēšanas politikā, krājuma pieejamībā un kvalitātē, bibliotēkas tēla veidošanā;
   
 • par sasniegumiem bibliotēkas publicitātē un atpazīstamības veicināšanā sabiedrībā;
   
 • par jaunradi novadpētniecības jomā;
   
 • par sekmīgu sadarbību ar izglītības iestādēm, saistošiem un interesantiem lasīšanas veicināšanas pasākumiem;
   
 • par saturīgu tematisko kultūras pasākumu un bibliotēkas aktivitāšu organizēšanu;
   
 • par inovatīvu un sekmīgu projektu izstrādi un īstenošanu.
Plānots, ka konkursa rezultāti tiks paziņoti ikgadējās bibliotēku nedēļas pasākumu ietvaros katra gada aprīļa mēnesī.
 
Konkurss tiks izsludināts laikrakstā "Jūrmalas Ziņas" un Jūrmalas bibliotēku apvienības mājas lapā www.jba.lv pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas. Pretendentus konkursam varēs izvirzīt Jūrmalas pilsētas bibliotekāri un bibliotēkas, iesniedzot noteiktas formas pieteikumu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Baiba Gailīte
Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja
Tālr.: 67093948