Piektdien, 16. janvārī Ventspils 4. vidusskolas bibliotēkas speciālisti organizē Ventspils skolu bibliotēku un reģiona galvenās bibliotēkas speciālistu tikšanos, kurā tiks demonstrēta sistēmas "Skolu Alise" darbība, kā arī apspriesta bibliotēku informācijas sistēmas turpmākās attīstības un jaunu informācijas pakalpojumu ieviešanas iespējas skolu bibliotēkās.
2008. gada rudenī informējām, ka Ventspils 1. ģimnāzijas, Ventspils 4. vidusskolas, Ventspils Mūzikas vidusskolas bibliotēka un Ventspils bibliotēka īsteno valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" finansētu valsts mēroga izmēģinājumprojektu, kura mērķis ir skolu bibliotēku infrastruktūras attīstība un jaunu informācijas pakalpojumu ieviešana sadarbībā ar reģiona galveno bibliotēku.

Nepilna pusgada laikā galvenie projektā izvirzītie uzdevumi ir īstenoti un kopīgiem spēkiem sperts nākošais solis Ventspils bibliotēku informācijas pakalpojumu attīstībā. Sadarbojoties ar Ventspils bibliotēku, projektā iesaistītās skolu bibliotēkas veikušas datu ievadi elektroniskajā katalogā. Šī darbietilpīgā procesa rezultātā no jebkuras vietas, kurā ir dators un internets, Kurzemes virtuālajā kopkatalogā http://katalogs.biblioteka.ventspils.lv iespējams iegūt informāciju par bibliotēku krājumā esošajām grāmatām un citiem materiāliem.

Ventspils 1. ģimnāzijas bibliotēka un Ventspils 4. vidusskolas bibliotēka (no 2009. gada janvāra) grāmatu izsniegšanu un saņemšanu veic automatizēti, kas bibliotēkas lietotājiem sniedz papildus iespējas – internetā ir iespējams pārliecināties, vai interesējošās grāmatas vai cita materiāla eksemplārs ir pieejams bibliotēkā vai izsniegts citam lasītājam.

Minētās skolu bibliotēkas sadarbībā ar reģiona galveno bibliotēku plāno arī turpmāk attīstīt pakalpojumus internetā un nodrošināt iespējas apskatīt lietotāja kontu, veikt grāmatu nodošanas termiņa pagarinājumu, rezervēt izdevumus saņemšanai konkrētā bibliotēkā vai pieteikties elektroniskā rindā uz citam lasītājam izsniegtu pieprasītu izdevumu. Visi šos pakalpojumus jau šobrīd var izmantot Ventspils bibliotēkas struktūrvienību lasītāji.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Margarita Marcinkeviča
Ventspils bibliotēkas Galvenās bibliotēkas direktore
Tālr.: 63623598
www.biblioteka.ventspils.lv