Pagājušā gada nogalē ar jelgavnieka Ulda Rogas gleznu izstādi "Jelgavas motīvi" Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā pēc telpu renovācijas pirmajā stāvā tika atklāta neliela izstāžu zāle.
Par to prieks ne tikai bibliotēkas darbiniekiem un apmeklētājiem, bet arī Jelgavas māksliniekiem. Izstādes iecerēts mainīt vienreiz mēnesī un ceram tajā ieraudzīt ne tikai Jelgavas mākslinieku darbus.
 

Attēlā: Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas izstāžu zāle
 
Pašlaik, līdz 1. februārim, ir apskatāma gleznotājas un grafiķes Lolitas Zikmanes darbu izstāde.

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas lasītavā līdz 22. janvārim apskatāma vācu grāmatu izstāde "Ieskats laikmetīgajā vācu fotogrāfijā". Izstāde tapusi sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā.

Izstāde piedāvā fotogrāfiju albumu izlasi, kuros atspoguļojas vācu fotogrāfijas attīstība pēdējo 10 gadu laikā. Grāmatas sniedz ieskatu atsevišķu fotogrāfu daiļradē un vienlaikus ir arī izcilas kvalitātes iespieddarbi, kas, savstarpēji saistot grāmatu un fotogrāfiju kā medijus, tālu pārsniedz tikai dokumentējošu vai kataloģizējošu funkciju.

Mums ir liels prieks, ka pateicoties vācu kolēģu atsaucībai šīs grāmatas vispirms ir aplūkojamas Jelgavā un pēc tam no 27. janvāra līdz 28. februārim Gētes institūtā Rīgā.
 

Informāciju sagatavoja:
Dzintra Punga 
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece