Pagājušā gada nogalē iznāca piektā Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) gadagrāmata – izdevums, kas veltīts nozīmīgākajiem 2007. gada procesiem un notikumiem Rīgas Centrālajā bibliotēkā un tās 42 filiālbibliotēkās.
Daudzpusīgu ieskatu Latvijas lielākās publiskās bibliotēkas darbībā sniedz gadagrāmatā publicētais konspektīvais RCB 2007. gada darba pārskats un skaitliskie rādītāji. Priekšstatu par bibliotēkas gada notikumiem sniedz "Svarīgāko notikumu hronika", kā arī grāmatas pirmā sadaļa "Pašu mājās", kurā atspoguļoti aizvadītā gada svarīgākie pasākumi – līdzdalība Latvijas bibliotēku 11. novadpētniecības konferences organizēšanā, ikgadējā Bibliotēku nedēļa, dažādu konkursu un programmu norise u.c.
 
Jaunums gadagrāmatā ir sadaļa "Jurģi RCB bibliotēkās", kas veltīta bibliotēku telpu jautājumiem. 2007. gadā uz jaunām mājām pārcēlās RCB Kurzemes filiālbibliotēka un Bišumuižas filiālbibliotēka, bet filiālbibliotēka "Vidzeme", kuras attēls rotā gadagrāmatas vāku, gatavojās atsākt darbību pilnībā renovētās telpās. Atbilstoši pamatnostādnei par pakalpojuma kvalitātes un telpu un aprīkojuma kvalitātes savstarpēju mijiedarbību, patiesi mūsdienīgs pakalpojums var tikt sniegts tikai atbilstošās telpās.
 
Sadaļā "Mūžu dzīvo, mūžu mācies" publicētā informācija veltīta vienai no RCB darbības prioritātēm – mūžizglītībai. Tā atspoguļo zināšanas, ko RCB darbinieki guvuši saskarsmē ar dažādu bibliotekāriem tuvu profesionālu struktūru pārstāvjiem, piemēram, mākslas zinātņu maģistri Līgu Ulberti, Literatūras, folkloras un mākslas institūta darbinieku Paulu Daiju un Helsinku bibliotēkas 10 vadītāju Kari Lamsu. Sadaļā lasāmi arī aktuāli novadpētniecības tēmai veltīti materiāli – Rutas Šenbergas raksts par dzimtu vēstures pētījumiem, kā arī konferencē "Novadpētniecība modernā informācijas telpā" gūtie iespaidi.  
 
Sadaļā "Rīgas bibliotekāri ārzemēs" publicēts RCB direktora vietnieces Doloresas Veilandes raksts "Pārmaiņas Rīgas Centrālajā bibliotēkā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas (1991-2007)", kurā analizētas kardinālās izmaiņas, kas RCB notikušas pēdējo 15 gadu laikā. Materiāla pamatā ir prezentācija, kas tika demonstrēta 2007. gada IFLAs ģenerālkonferencē Durbanā, Dienvidāfrikā. Sadaļā apkopti arī ikgadējās starptautiskās Krimas konferences iespaidi un Zviedrijas un Ukrainas bibliotēkās redzētais. Savukārt sadaļa "Latvijas ceļos" atspoguļo Rīgas bibliotekāru iespaidus par Latvijas publisko bibliotēku darbu. Šogad uzmanības centrā ir Saldus pilsētas bibliotēka un Valmieras integrētā bibliotēka.
 
Viena no interesantākajām un personiskākajām gadagrāmatā ir interviju sadaļa "Sarunas un stāsti gada garumā". Par sevi dzīvē, bibliotēkā un pasaulē stāsta bibliotekārajā sabiedrībā labi pazīstami RCB darbinieki.
 
Gadagrāmatu tradicionāli noslēdz bibliogrāfija "Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku" un kopsavilkums angļu valodā. Grāmata domāta visiem, kas interesējas par Rīgas publisko bibliotēku darbību.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Daina Ģeibaka
Rīgas Centrālās bibliotēkas Publicitātes nodaļas vadītāja
Tālr.: 67607562
www.rcb.lv