Šonedēļ Rīgā un Preiļos tiek uzsākti pirmie semināri Latvijas publisko bibliotēku bibliotekāru apmācību ciklā "E-pakalpojumi iedzīvotājiem" ar mērķi apmācīt bibliotekārus konsultāciju un palīdzības sniegšanai bibliotēku apmeklētājiem par dažādu elektronisko pakalpojumu izmantošanu. Apmācības rīko valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" sadarbībā ar AS "Latvenergo" un SIA "Inbokss".
Apmācību cikla "E-pakalpojumi iedzīvotājiem" ietvaros publisko bibliotēku bibliotekāri apgūs iemaņas, kā konsultēt iedzīvotājus, kuri nāk uz bibliotēku, par internetbanku un internetveikalu lietošanu, darba piedāvājumu meklēšanu un sludinājumu ievietošanu, kā arī par AS "Latvenergo" klientu portāla e-latvenergo un nacionālā e-dienesta inbox.lv piedāvātajām elektronisko pakalpojumu iespējām.
 
Portāls e-latvenergo piedāvā ātri, ērti un bez komisijas maksas norēķināties par elektroenerģiju, iegūt informāciju par AS "Latvenergo" pakalpojumiem, uzdot jautājumus speciālistiem, ērti nokārtot arī citus ar elektroenerģijas piegādi saistītus jautājumus. Nacionālais e-dienests inbox.lv piedāvā e-pasta servisu, foto un citu failu novietošanu glabāšanai uz inbox.lv servera, plašu e-veikalu apkopojumu, ceļojumu informāciju, darba sludinājumus, spēles, jokus, čatu u.c. Apmācību realizācijai AS "Latvenergo" un SIA "Inbokss" nodrošina pasniedzējus, speciāli bibliotekāriem izstrādātus mācību materiālus un instrukcijas bibliotēku apmeklētājiem.
 
Apmācības tiek īstenotas speciāli izveidotajos mācību centros Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros un turpināsies Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Liepājā, Ogrē, Valmierā un Ventspilī.
 
2008. gada nogalē Latvija saņēma papildus grantu 2 miljonu ASV dolāru apmērā no Bila & Melindas Geitsu fonda, lai paplašinātu pieeju jaunajām tehnoloģijām bibliotēkās, turpinātu bibliotekāru apmācību, kā arī īstenotu projekta ietekmes novērtēšanu un komunikācijas aktivitātes. Granta līdzekļi tiks izlietoti, lai jaunās tehnoloģijas un e-pakalpojumi 874 Latvijas publiskajās bibliotēkās būtu vēl vienkāršāk pieejami iedzīvotājiem, kā arī, lai turpinātu citus Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" pirmajā posmā sekmīgi sāktos darbus.
 
Projekta aktivitātes laika posmā no 2009. gada janvāra līdz 2010. gada jūnijam Latvijā īstenos valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas", cieši sadarbojoties ar fondu un Latvijas bibliotēkām. Aģentūra strādā ar Bila & Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku iniciatīvas programmu kopš 2006. gada, kad tika uzsākts Publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" pirmais posms. Tā rezultātā 874 Latvijas bibliotēkās šobrīd katrs bez maksas var izmantot mūsdienīgu datortehniku, kas ir aprīkota ar jaunāko programmatūru un platjoslas internetu, pieslēgties bezvadu internetam, kā arī saņemt kompetenta bibliotekāra padomu jaunāko tehnoloģiju izmantošanā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
 
Ilma Elsberga
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7844902, 29119713
 
Inga Niedra
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" apmācību menedžere
Tālr.: 67844895