2009. gada 21. janvārī, plkst. 10:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltajā zālē (Rīgā, Tērbatas ielā 75, 4. stāvā) notiks skolu bibliotekāru metodisko apvienību vadītāju ārkārtas informatīvā sanāksme.
Darba kārtībā:
  • Gada statistikas pārskati,
     
  • Grozījumi Nr. 1107 (22.12.2008.) 2004. gada Ministru kabineta noteikumos Nr. 746 "Pedagogu darba samaksas noteikumi",
     
  • BIS "Skolu Alise" ieviešanas problēmas,
     
  • Citi jautājumi.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dženija Dzirkale – Maļavkina
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67969129