Tā kā saskaņā ar likumu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009. gadam" (Latvijas Vēstnesis, Nr. 200 (2008)) Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansējums programmām un projektu konkursiem 2009. gadā ir 4 686 424 lati (salīdzinot ar iepriekš paredzēto finansējums ir samazināts par vairāk nekā diviem miljoniem latu), VKKF padome nolēma atcelt līdz šim pieņemtos lēmumus par atbalstu 2009. gada valstiski nozīmīgiem kultūras pasākumiem, kultūras programmām un mērķprogrammām, kā arī atcelt apstiprinātos konkursu grafikus.
Ņemot vērā VKKF pieejamo valsts budžeta finansējumu, VKKF padome turpmākajās sēdēs lems par 2009. gada prioritātēm un iespējamo finansējuma sadalījumu.

Mūža stipendijas VKKF plāno izmaksāt paredzētajā laikā un apjomā.
 
 
Informācijas avots:
Valsts kultūrkapitāla fonda mājaslapa