2011. gada 26. aprīlī, atzīmējot Pasaules Intelektuālā īpašuma dienu, LR Patentu valdes Patentu tehniskā bibliotēka (Rīgā, Šķūņu ielā 17) rīko Atvērto durvju dienas pasākumus, kuru laikā Patentu tehniskās bibliotēkas speciālisti konsultēs interesentus par informācijas meklēšanu Latvijas dizainparaugu datubāzē, Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja datubāzē RCD-ONLINE, kā arī Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Intelektuālā īpašuma digitālās bibliotēkas dizainparaugu datubāze Hague Express.

 

Plkst. 10.00 un 13.00 notiks arī apmācības par Eiropas Patentu iestādes (EPO) brīvpieejas datubāzes Espacenet izmantošanu.