Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) mājaslapā publicēts 2007. gadā izdotā Starptautiskā standartizētā bibliogrāfiskā apraksta (ISBD) apvienotā izdevuma papildinājuma projekts.
Papildinājuma projekts satur izmaiņu ierosinājumus ISBD apraksta 0. zonai "Satura forma un datu nesēja  veids" (Content form and media type area). Kataloģizētāji aicināti līdz 2009. gada 18. janvārim sniegt komentārus par nepieciešamajām izmaiņām projekta tekstā IFLA Katalogizācijas sekcijas ISBD pārskatīšanas grupai. ISBD papildinājumu plānots apstiprināt un publicēt 2009. gadā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Māra Indaberga
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta Standartizācijas nodaļas galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312796