Latvijas Bibliotekāru biedrība atbalsta grāmatnieku iniciatīvu un piketu. Biedrība, kuras lielākā biedru daļa ir lauku bibliotekāri, nevar stāvēt nomaļus laikā, kad tik lielā mērā tiek apdraudētas mūsu gadiem koptās lasīšanas tradīcijas un ieguldītais darbs bibliotēku pakalpojumu pilnveidošanā. PVN paaugstināšana ir nopietns šķērslis bibliotēku krājuma veidošanā, kas savukārt ir pamatu pamats kvalitatīviem bibliotēku pakalpojumiem.
Ja PVN tik lielā mērā tiks paaugstināts, pašvaldības savām publiskajām bibliotēkām nespēs atvēlēt nepieciešamos līdzekļus grāmatu iegādei, turklāt tām būs jācīnās ar sociālo jautājumu risināšanu neprognozējamā apjomā. Kā mēs spēsim nodrošināt oriģinālliteratūras, zinātniskās un nozaru literatūras, bērnu literatūras nokļūšanu līdz lasītājiem? Kā tiks nodrošinātas cilvēktiesības uz izglītību un informācijas pieejamību? 
 
Pievienosimies grāmatniekiem ceturtdien, 2009. gada 18. cecembrī, plkst. 8.30 pie Saeimas!

Solidarizēsimies ar visiem grāmatniekiem Latvijā!
 

Informāciju sagatavoja: 
Silvija Tretjakova
Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bērnu literatūras centra vadītāja
Tālr./fakss: 67312792, mob. 29492456