Ar šī gada 1. decembri Kuldīgas Galvenās bibliotēkas abonementā testa režīmā uzsākta automatizēta grāmatu izsniegšana un saņemšana. Lasītāja izvēlētās grāmatas tiek ieskenētas ar svītrkodu skeneri līdzīgi kā preces veikalā un dati saglabājas bibliotēkas informācijas (BIS) sistēmā.
 
Lasītāju lielākais ieguvums ir tas, ka saņemot grāmatas nav jāparakstās pasītēs kā tas bija agrāk.
Tiem, kuri izmanto elektronisko katalogu http://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/, ir iespēja pārliecināties vai grāmata atrodas plauktā vai ir izsniegta. Pēc lasītāju vēlmēm ir iespējams arī izdrukāt čeku, kur uzrādītas visas paņemtās grāmatas, to atdošanas datums, kā arī ziņas par pašu lasītāju un bibliotēku. Šis ir nākamais solis lasītāju automatizētajā apkalpošanā, kas veiksmīgi uzsākta 2007. gada nogalē Bērnu literatūras centrā un tagad jau ir ikdiena. Šobrīd arī šīs nodaļas apmeklētājiem ir iespēja saņemt čekus par paņemtajām grāmatām.
 
Bibliotēku automatizācijas process turpinās arī Kuldīgas rajonā. Ar nākamo gadu 21 (no 26) pagastu un pilsētu bibliotēkām strādās ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE. Katra bibliotēka savus lasītājus reģistrēs kopējā datu bāzē un Kuldīgas rajona kopkatalogam pievienos jaunieguvumus, kā arī veiks fonda rekataloģizāciju – grāmatu eksemplāru ziņu ievadīšanu elektroniskajā katalogā. Kad šis process būs pabeigts, arī pagastu bibliotēkas savus lasītājus varēs apkalpot automatizēti.
 
Ieguvumi no procesa automatizācijas – ātrāka, ērtāka un mūsdienīgāka lietotāju apkalpošana, iespēja ātrāk atlasīt parādniekus, uzzināt, kur (un uz cik ilgu laiku) atrodas konkrētā grāmata, ja tā nav plauktā, iegūt statistiku par grāmatas izmantošanu, kā arī cita veida statistiku, ko nodrošina BIS ALISE.
 
Kuldīgas Galvenā bibliotēka bibliotekāro procesu automatizāciju uzsāka 2003. gadā ar Kuldīgas rajona elektroniskā kopkataloga un novadpētniecības datu bāzes veidošanu un šobrīd paveiktais uzskatāms par piecu gadu darba rezultātu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Gunta Grundmane
Kuldīgas P/A "Kuldīgas Galvenā bibliotēka" sistēmbibliotekāre