Baložu pilsētas bibliotēka ir pirmā Rīgas rajona publiskā bibliotēka, kas uzsākusi lietotāju automatizētu apkalpošanu.
Turklāt uz jauno darba režīmu ir pārgājušas visas bibliotēkas nodaļas – abonements, bērnu nodaļa, lasītava. Tā ir kā dāvana Baložu bibliotēkas 50 gadu jubilejas svinībās. Pateicoties automatizācijai, bibliotēkas lietotājiem būs iespējami operatīvāki un kvalitatīvāki bibliotēkas pakalpojumi, bet bibliotekāri varēs atteikties no daudziem rutīnas darbiem. Bibliotēkas elektroniskais katalogs pieejams http://balozi.biblioteka.lv/alise/ vai www.balozi.lv bibliotēkas sadaļā.

Sekmīga bibliotēkas automatizācija ir komandas darbs, tā nebūtu iespējama bez papildus atbalsta. Izsakām pateicību:
  • Baložu pilsētas domei par sistēmas ALISE iegādi un uzturēšanu, par atbalstu bibliotēkas attīstībai;
  • V/A "Kultūras informācijas sistēmas" par VVBIS projekta ietvaros piešķirtajiem BIS ALISE moduļiem;
  • SIA TietoEnator Alise par palīdzību darbā ar sistēmu;
  • Baložu pilsētas bibliotēkas darbiniekiem, kas aktīvi iesaistījušies bibliotēkas automatizācijā.
 
Informāciju sagatavoja:
Rasma Dombrovska
Baložu pilsētas bibliotēkas sistēmbibliotekāre