Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka un valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" aicina bibliotēku direktorus piedalīties Latvijas zinātnisko un publisko bibliotēku direktoru 2007. gada rudens sanāksmē/diskusijās par aktuāliem bibliotēku nozares jautājumiem, kas notiks 27. un 28. novembrī Rīgas Brīvostas pārvaldes konferenču zālē, O. Kalpaka bulvārī 12.
Sanāksmes ietvaros plānotas diskusijas par šādiem bibliotēku politikas un darba prakses jautājumiem:
  • Bila un Melindas Geitsu fonda (BMGF) projekta īstenošanas gaita;
  • Bibliotēku nozares likumi, normatīvdokumenti, tiesiskās problēmas;
  • Kultūra un bibliotēkas valsts ekonomiskās situācijas kontekstā;
  • Bibliotēku finansējums: kas notiks, beidzoties VVBIS un BMGF projektu atbalstam?;
  • Valsts kultūrkapitāla fonds – bibliotēkām: mērķprogrammas lasīšanas veicināšanai, grāmatu iepirkumam;
  • Reģionālā reforma un bibliotēkas: kas notiks ar reģionālajiem kopkatalogiem?;
  • Valsts mērķdotācija bezmaksas interneta nodrošināšanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās;
  • Integrācijas "draudi": zinātniskās un publiskās bibliotēkas, skolu un pagastu bibliotēkas;
  • Pasta pakalpojumi bibliotēkās: Igaunijas versija un Latvijas situācija.

27. novembrī plkst. 16:00 Latvijas Bibliotēku portāla prezentācija
27. novembrī plkst. 16.30 LNB jaunās mājaslapas versijas prezentācija

Pieteikšanās līdz 23. novembra plkst. 12:00 pa tālr.: 7312807 vai e-pastu: ilze.klavina@lnb.lv.


Informāciju sagatavoja:
Anna Mauliņa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības institūta direktore
Tērbatas iela 75, Rīga, LV-1001 
Tālr./fakss: 7312793, mob. 29422249
E-pasts: anna.maulina@lnb.lv