Otrdien, 16. decembrī plkst. 10.00 svinīgā sēdē Ventspils rajona pašvaldību un bibliotēku vadītāji saņems Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku akreditācijas apliecības un Latvijas Bibliotēku padomes apstiprinātus atzinumus par vietējas nozīmes bibliotēkas statusa piešķiršanu visām rajona bibliotēkām.
Valstī jau trešo gadu notiek bibliotēku akreditācija, kuras mērķis ir garantēt jebkuram Latvijas iedzīvotājam vienādas iespējas iegūt kvalitatīvus bezmaksas bibliotēku pakalpojumus neatkarīgi no dzīves vietas un materiālajām iespējām.
 
Ventspils rajona publiskajās bibliotēkās akreditācijas process notika 8. un 9. oktobrī. Komisija – LR KM Publisko bibliotēku akreditācijas komisijas vadītāja, Bauskas centrālās bibliotēkas direktore Baiba Tormane un komisijas locekle, Talsu Galvenās bibliotēkas direktore Vija Nagle pārbaudīja rajona bibliotēku dokumentāciju, krājumu kvalitāti un pieejamību, darbinieku informācijas meklēšanas prasmes, vērtēja bibliotēkas pakalpojumus un sadarbību ar pašvaldību, iestādēm un sabiedrību.
 
Akreditācijas procesa noslēgumā komisijas vadītāja B. Tormane uzvēra, ka ļoti atzinīgi vērtējams ir Ventspils rajona pašvaldību lielais ieguldījums bibliotēku infrastruktūras uzlabošanā. "Svarīgi, ka Ventspils Rajona padome un Ventspils pilsētas dome ir vienojušās par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju deleģēšanu Ventspils bibliotēkai un finansējuma modeli šī darba veikšanai.
Ventspils bibliotēka sniegusi metodisku un praktisku palīdzību rajona bibliotēku sagatavošanā vietējas nozīmes bibliotēku akreditācijai, organizējusi seminārus ar nozares vadošo speciālistu līdzdalību, rajona bibliotēku speciālistu individuālās apmācības bibliotēkas darbības aktuālos jautājumos, pieredzes apmaiņu. Liels darbs ieguldīts reģiona elektroniskā kopkataloga izveidē, kas dod lasītājiem iespēju iegūt informāciju par rajona bibliotēku krājumiem gandrīz 95% apmērā," sacīja komisijas vadītāja. Baiba Tormane uzteica arī bibliotēku darbinieku aktivitāti dažādu lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanā un aktīvo piedalīšanos Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētajos projektos "Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām" un "Bērnu žūrija", kas nodrošina bibliotēku pakalpojumu kvalitāti.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Margarita Marcinkeviča
Ventspils bibliotēkas Galvenās bibliotēkas direktore
Tālr.: 63623598