No š.g. 7. novembra līdz 15. decembrim Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Limbažos, Rīgas ielā 9) skatāma fotoekspozīcija "Amatu meistari Limbažu rajonā".
Izstāde tapusi piedaloties Limbažu rajona padomes projektu konkursā "Pilnveidojot sevi, dot citiem". Idejas autores – Limbažu Tūrisma informācijas centra vadītāja Ilze Millere un centra speciāliste Gita Svilāne. Materiālus apkopoja Vidzemes Augstskolas tūrisma organizācijas un vadības nodaļas studente Saulcerīte Stepiņa.
 
15. decembrī, plkst. 17:00 Limbažu Galvenajā bibliotēkā notiks fotoekspozīcijas bukleta atvēršanas pasākums.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Zeltīte Millere
Limbažu Galvenās bibliotēkas Klientu apkalpošanas centra bibliotēku informācijas speciāliste
Tālr.: 64070747