Rīga, 11. dec., LETA. Šā gada 1. decembrī Konkurences padome (KP) uzlikusi sodu biedrībai "Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas autoru apvienība" (AKKA/LAA) par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.
Kā aģentūrai LETA norādīja KP vecākā referente sabiedrisko attiecību jautājumos Inita Kabanova, AKKA/LAA piemērots naudas sods 11 134 latu apmērā un uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt konstatētos pārkāpumus par ļaunprātīga dominējošā stāvokļa izmantošanu, piemērojot netaisnīgus autoratlīdzības tarifus par muzikālo darbu publisko izpildījumu.
 
KP kā netaisnīgus vērtē AKKA/LAA noteiktos autoratlīdzības tarifus par muzikālo darbu publisko izpildījumu veikaliem, kuros netiek tirgotas audio kasetes un kompaktdiski, kā arī frizētavām, solārijiem, modes saloniem u.c. Aģentūras nosacījumi ir netaisnīgi gan Latvijas mērogā, gan salīdzinājumā ar Igaunijā un Lietuvā muzikālo darbu publiskajam izpildījumam piemērotajiem tarifiem. Gada maksa par muzikālo darbu publisko izpildījumu Latvijā ir vairākas reizes augstāka nekā kaimiņvalstīs.
 
KP atzinusi par nepamatotu, neskaidru un tādu, kas nav balstīta uz objektīviem kritērijiem, AKKA/LAA piemēroto tarifikācijas sistēmu, kuras pamatā ir mūzikas lietotāju iedalījums grupās pēc ģeogrāfiskā principa. Lietojot pastāvošo tarifikācijas sistēmu, veidojas krasas tarifu atšķirības - līdz pat 2,75 reizēm Latvijas ietvaros.
 
Kā norāda KP, pārējās Baltijas valstīs ģeogrāfiskais kritērijs netiek izmantots - tarifi tiek noteikti, vērtējot pēc tirdzniecības zāles platības, turklāt, jo šī platība lielāka, jo vidējā maksa par vienu kvadrātmetru mazāka.
 
Lietu par iespējamiem pārkāpumiem AKKA/LAA darbībās KP sāka pēc Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) iesnieguma.
 
LTA izteica iebildumus par, pēc tās biedru domām, AKKA/LAA nepamatoti augstiem, vienpusīgi un bez ekonomiska pamatojuma noteiktiem autoratlīdzības tarifiem.
 
Lai arī AKKA/LAA funkcijās ietilpst vienošanās ar darbu izmantotāju apvienībām par atlīdzības lielumu, maksāšanas kārtību un citiem noteikumiem, izvērtējot lietas materiālus, KP konstatēja, ka AKKA/LAA nav izrādījusi vēlmi un centienus vienoties ar LTA par tarifa apmēru, turklāt AKKA/LAA, pretēji likumā noteiktajam, neuzskata, ka tai ir pienākums vienoties ar mūzikas lietotājiem par tarifa apmēru.
 
Par autoru tiesību kolektīvā pārvaldījuma jomā atklātajiem pārkāpumiem KP informēs arī Kultūras ministriju, kura uzrauga AKKA/LAA darbības tiesiskumu.
 
KP pārkāpumu konstatējusi AKKA/LAA darbībās kopš 2004. gada 1. maija, kad saskaņā ar izmaiņām Autortiesību likumā AKKA/LAA darbība tika pakļauta ierobežojumiem, ko nosaka konkurenci regulējošie normatīvie akti.
 
KP skaidro, ka saskaņā ar AKKA/LAA statūtiem tā ir biedrība, kas apvieno autorus nolūkā realizēt autoru tiesību kolektīvo pārvaldījumu saskaņā ar Latvijas likumiem, normatīvajiem aktiem un starptautiskajām konvencijām un līgumiem, kuru dalībvalsts ir Latvija.
 
KP norāda: tā kā saskaņā ar Autortiesību likumu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu Latvijā vienlaikus var veikt tikai viena mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, AKKA/LAA atrodas dominējošā stāvoklī licenču izsniegšanas tirgū Latvijas teritorijā.
 
 
Mārtiņš Amatnieks LETA
Copyright © LETA