Reaģējot uz saspringto situāciju valsts budžetā, valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" ir apzinājusi iespējas koriģēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu finansēšanas grafiku, vienlaikus būtiski neietekmējot darbu izpildes tempu.
Pēc situācijas izpētes un konsultācijām ar ekspertiem, aģentūra un Kultūras ministrija šodien Ministru kabineta sēdē ierosinājušas finansējumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai 2009. gadā samazināt par 10% jeb 2,76 miljoniem latu ar nosacījumu, ka šī naudas summa tiek paredzēta projekta finansējumā 2010. gadā. Valdība šo priekšlikumu ir atbalstījusi, un tas ir iekļauts nākamā gada valsts budžeta grozījumu projektā.
 
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" direktors Zigurds Magone: "Apzinoties smago budžeta situāciju, aģentūra ir meklējusi iespējas samazināt 2009. gada valsts budžetā paredzētos līdzekļus Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbiem. Plānots optimizēt materiālu un mehānismu pasūtīšanas un piegādes termiņus, kā arī līgumos ar apakšuzņēmējiem un piegādātājiem noteikt elastīgāku pēcapmaksas sistēmu. Paredzams, ka profesionālas būvniecības procesa vadības rezultātā izmaiņas finansēšanas plānā būtiski neietekmēs būvniecības darbu izpildes grafiku."
 
Lai izvairītos no sankcijām un finansiāliem zaudējumiem, kas sekotu, ieviešot izmaiņas būtiskos līguma nosacījumos, tādos kā līguma kopējā summa un nākamgad veicamo būvdarbu apjoms, vienīgā taupības iespēja ir koriģēt projektam paredzēto finanšu plūsmu 2009. un 2010. gada kontekstā, līdz 10% no nākamgad paredzētajām izmaksām pārnesot uz 2010. gada valsts budžetu. Konsultējoties ar būvniekiem, ir panākta konceptuāla vienošanās, ka šāda finansējuma pārdale ir amortizējama no būvniecības procesa un nepārtrauktības viedokļa, taču tā ir maksimālā pieļaujamā celtniecības līguma kontekstā. Jebkurš lielāka apjoma finansējuma samazinājums iedarbinātu līgumā paredzēto sankciju mehānismu.
 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecību regulē līgums, kas pēc valdības atļaujas tika noslēgts 2008. gada 15. maijā ar "Nacionālo būvkompāniju apvienību", ko veido trīs Latvijas būvuzņēmumi – AS "RBSSKALS", SIA "Re&Re" un SIA "Skonto Būve". Saskaņā ar līgumu, 2009. gadā plānots pabeigt bibliotēkas ēkas nulles ciklu, bet 2011. gadā – būvdarbu virszemes ciklu. Noslēgtais līgums garantē Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta neatgriezeniskumu, ko nodrošina sankciju mehānisms, kas ir saistošs kā pasūtītājam, tā izpildītājam.
 
Saskaņā ar līgumu, galvenajam būvuzņēmējam apmaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem, turklāt līgumā ir paredzēts konkrēts mehānisms būvdarbu izmaksu izmaiņu aprēķināšanai. Izmaksu indeksācija notiek reizi ceturksnī atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem par cenu izmaiņām trīs galvenajās pozīcijās – darbaspēka, izejmateriālu un mehānismu izmaksas.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 67358531, mob. tālr. +371 29405397