SIA "Latvijas Standarts" informē, ka š.g. 27. novembrī reģistrēts par Latvijas standartu LVS ISO 11620:2008 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku darbības rādītāji jaunais ISO standarts .Information and documentation - Library performance indicators. (Pagaidām standarts pieejams tikai angļu valodā, jo reģistrēts ar titullapas metodi)
Standarts LVS ISO 11620:2008 atceļ un aizstāj:
  • LVS ISO 11620:2001 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku darbības rādītāji
  • LVS ISO 11620:2001/A1:2005 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku darbības rādītāji. 1. LABOJUMS: Papildu darbības rādītāji bibliotēkām
  • LVS ISO/TR 20983:2006 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku  elektronisko pakalpojumu snieguma rādītāji
LNB Standartizācijas nodaļa un darba grupa turpina standarta ISO 11620:2008 Information and documentation -- Library performance indicators tulkojuma latviešu valodā sagatavošanu. Standarta tulkoto versiju paredzēts apstiprināt par Latvijas standartu 2009. gada pirmajā ceturksnī.
Standarts attiecas uz visu bibliotēku darbības novērtējumu un tā mērķis ir veicināt darbības rādītāju izmantošanu bibliotēkās un izplatīt zināšanas, kā veicams darbības novērtējums. Standartā ietvertas arī elektronisko pakalpojumu vērtēšanas metodes
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 27312796
E-pasts: inta.virbule@lnb.lv