2007. gada 15. novembrī, Rīgas Latviešu biedrības namā notiks grāmatu "Aizvestie. 1949. gada 25. marts" un atkārtoti izdotās grāmatas "Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs" atvēršanas svinīgais pasākums.
Pasākumā piedalīsies Valsts prezidents Valdis Zatlers, Ministru prezidents Aigars Kalvītis, Latvijas Vēsturnieku komisijas pārstāvji, Ministru kabineta izveidotās komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai pārstāvji, diplomātiskā korpusa pārstāvji, Latvijas Valsts arhīva direktore Daina Kļaviņa un grāmatas autoru kolektīvs, kā arī pārstāvji no Latvijas Politiski Represēto apvienības teritoriālajām nodaļām.

Latvijas Valsts arhīvs (LVA) ir pabeidzis apjomīgu izpētes darbu 9 gadu laikā, par Latvijas iedzīvotāju deportācijām 1941. gada 14. jūnijā, 1949. gada 25. martā, kā arī laika posmā no 1945. gada līdz 1953. gadam. Izdotas trīs grāmatās, to 2488 lappusēs ir sniegti uz dokumentiem balstīti vēsturisko notikumu skaidrojumi, deportāciju skaitliskie rādītāji tiek piedāvāti uz datu bāzes pamata sagatavotā struktūranalīzē. Sagatavoti saraksti ar 59 714 deportācijās cietušo cilvēku vārdiem, kā arī Krievijas un Latvijas arhīvos iegūto dokumentu pirmpublicējumi.

Grāmatā "Aizvestie 1949. gads" publicētās kartes ļoti uzskatāmi ilustrē deportāciju norisi. Pirmo reizi sniegts salīdzinājums par 1949. gada 25. martā izvesto cilvēku skaitu attiecībā pret iedzīvotāju skaitu konkrētā apriņķī, parādītas un salīdzinātas izsūtīto cilvēku kategorijas, kas ir būtisks elements, lai izprastu, kāpēc deportācijai tika pakļauti tik daudzi Latvijas iedzīvotāji. Salīdzināti dažādi vēstures literatūrā satopamie dati par deportēto cilvēku skaitu, skaidroti iemesli to atšķirībām.

Grāmatā par 1949. gada 25. marta deportāciju ir ievietots arī vēsturiskais apskats par citos gados veiktajām deportācijām (1945-1953), kā arī publicēti cilvēku saraksti.

Lai arhīva sagatavotais darbs būtu pieejams arī starptautiskajai sabiedrībai, visi skaidrojošie teksti ir tulkoti angļu valodā. Grāmatas vizuālo tēlu ir veidojis mākslinieks Ilmārs Blumbergs.

Šī projekta realizāciju sekmēja LVA sadarbībā ar Latvijas Vēsturnieku komisiju, Eiropas Komisiju, Ministru kabineta izveidoto komisiju PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai un Kultūras ministriju.

Grāmatu atvēršanas svētki notiks 15. novembrī, plkst. 17:00, Rīgas Latviešu biedrības nama, Lielajā zālē.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Daina Kļaviņa
Latvijas Valsts arhīva direktore
Tālr.: 67462317