Apgāds "Zinātne" izdevis:
 • Ojāra Lāma pētījumu "Lāčplēša zvaigznājs". Latviešu eposa ģenēze un funkcionalitāte Eiropas klasisko un jaunlaiku eposa tradīciju kontekstā;
   
 • "Latviešu tautas dziesmas", 9. sējumu – sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas, jauniešu sadzīve, puišu un meitu attiecības.
 
Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds laidis klajā:
 • Latvijas Universitātes rakstu 738. laidienu "Zinātņu vēsture un muzejniecība" latviešu un angļu valodā;
   
 • "Baltijas Psiholoģijas žurnāla" 1./2. numuru;
   
 • Rakstu krājumu "Latvia and USA: From Captive Nation to Strategic Partner" Daiņa Auera redakcijā;
   
 • Gunta Eberharda un Jāņa Lapinska sastādītu atlantu "Baltijas jūras Latvijas krasta procesi" latviešu un angļu valodā.
 
Izdevniecība "Avots" piedāvā Rutas Darbiņas sastādītu grāmatu "Cilvēka dzīves spožums un posts", kurā apkopoti stāsti par lielajiem radītājiem un tajā pašā laikā cilvēciskiem cilvēkiem – L. van Bēthovenu, E. Brastiņu, M. Kallasu, K. Zāli, V. Disneju un citiem.
 
 
Izdevniecībā "Skarabejs" iznācis Rutas Rendelas romāns "Divreiz miris", kurā risinās pārsteidzoši notikumi, kas cieši savij pagātni un tagadni, ļaujot noskaidrot, kā īsti viss noticis.
 
 
Apgāds "Madris" piedāvā Ulrikas Dāvidsones pavārgrāmatu "Veselīgi ēdieni. GI receptes visai ģimenei". Grāmatā pakopotas 100 viegli pagatavojamu ēdienu receptes, kā arī informācija par pārtikas produktu sastāvu un to ietekmi uz cilvēka organismu.
 
 
Izdevniecībā "Pētergailis" trīs jaunumi:
 • Lauras Džeinas Fišeres grāmata "100 padomi skolotājam, kā izdzīvot pirmajā mācību gadā". Autore sniedz praktiskus padomus, kā tikt galā ar grūti audzināmu klašu vadību, ieteikumi stundu plānošanai, pārskatu rakstīšanai un citi;
   
 • Pamelas Marksas grāmata "Brīnumainā matemātika", kas parāda matemātiku kā pārsteidzošu un aizraujošu zinātni, stāstot par mezglu teoriju, Eratostena pirmskaitļu sietu, Platona, Mebiusa, Gausa "lielās idejas";
   
 • Arno Jundzes grāmta bērniem "Ķiparu, Ļerpatu Čieps". Turpinot savas pirmās grāmatas "Ķiparu, Ļerpatu Šnirks" tradīciju, autors ir radījis ļoti sirsnīgu un asprātīgu stāstu par dižciltīgo dzīvnieciņu Šušnirku, astronomu Teodoru Pēcpēdiņu, pastnieku Dipadnieku un citiem Ķiparzemes iedzīvotājiem, savukārt māksliniece Gita Treice varoņus ir attēlojusi tieši tādus, kā autors bija iedomājies.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija