Latvija ir saņēmusi papildus grantu 2 miljonu ASV dolāru apmērā no Bila & Melindas Geitsu fonda, lai paplašinātu pieeju jaunajām tehnoloģijām bibliotēkās, turpinātu bibliotekāru apmācību, kā arī īstenotu projekta ietekmes novērtēšanu un komunikācijas aktivitātes. Granta līdzekļi tiks izlietoti, lai jaunās tehnoloģijas un e-pakalpojumi 874 Latvijas publiskajās bibliotēkās būtu vēl vienkāršāk pieejami iedzīvotājiem un turpinātu citus Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" pirmajā posmā sekmīgi sāktos darbus.
"Iemācot cilvēkiem lietot datoru un nodrošinot pieeju internetam, publiskās bibliotēkas var atvērt plašu zināšanu un iespēju pasauli," saka Džesika Dora (Jessica Dorr), Bila & Melindas Geitsu fonda programmu vadītāja. "Šī granta finansējums palīdzēs bibliotekāriem visā Latvijā apmācīt cilvēkus izmantot dažādas tehnoloģijas, lai tie varētu pilnībā izmantot visas priekšrocības, ko sniedz jaunās iespējas un spert lielu soli savas sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanas virzienā."
 
Grantu parakstīja Bila & Melindas Geitsu fonds un Latvijas Republikas Kultūras ministre Helēna Demakova. Projekta aktivitātes laika posmā no 2009. gada janvāra līdz 2010. gada jūnijam Latvijā īstenos valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas", cieši sadarbojoties ar fondu un Latvijas bibliotēkām.
 
"Latvijas bibliotēku modernizācija, ko nes "Trešais tēva dēls", ir neatņemama Nacionālās bibliotēkas projekta sastāvdaļa un viens no veiksmīgākajiem informācijas tehnoloģiju projektiem Latvijas vēsturē. Līdz šim man nav izdevies sastapt nevienu cilvēku, kurš būtu pret šo projektu noskaņots kritiski. Un tas nav pārsteidzoši, jo jaunās iespējas piekļuvei zināšanām, ko sniedz modernās informācijas tehnoloģijas, tagad ir par brīvu pieejamas 874 bibliotēkās visā Latvijā. Tas ir milzīgs solis uz priekšu informācijas pieejamības ziņā un ekonomikas modernizācijā Latvijā," saka H. Demakova.

Publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" pirmo posmu no 2006. līdz 2008. gadam līdzfinansēja Geitsu fonds (17.8 miljoni ASV dolāru), Latvijas valsts, pašvaldības (kopā apmēram 17.8 miljoni ASV dolāru) un korporācija Microsoft (programmatūras ziedojums 8.9 miljonu ASV dolāru vērtībā).  Projekta laikā visas 874 Latvijas publiskās bibliotēkas saņēma jaunu datortehniku un programmatūru, tajās tika ierīkots platjoslas interneta pieslēgums un bezvadu pieeja internetam, kā arī īstenota apjomīga bibliotekāru apmācību programma. Projekta atbalsta aktivitātēs galvenais akcents tika likts uz sabiedriskā viedokļa izzināšanu par bibliotēkām un tehnoloģiju lietošanu, kā arī uz bibliotēkas prestiža paaugstināšanu sabiedrībā, izmantojot sabiedrības informēšanas un komunikācijas kampaņu.

Par Bila & Melindas Geitsu fondu

Vadoties pēc principa, ka katra dzīve, lai arī kur tā tiktu dzīvota, ir vienlīdz vērta, Bila & Melindas Geitsu fonds strādā, lai palīdzētu cilvēkiem dzīvot veselīgu un produktīvu dzīvi. Attīstības valstīs tā prioritāte ir cilvēku veselības uzlabošana un iespēju piedāvāšana izkļūšanai no bada un nabadzības. Amerikas Savienotajās Valstīs fonds strādā, lai nodrošinātu iespējas gūt panākumus mācībās un dzīvē tiem, kam resursu ir vismazāk. Fonda galvenā mītne atrodas Sietlā un tā vadītājs ir Džefs Raikess (Deff Raikes) un vadītāja vietnieks Viljams Geitss vecākais (William H. Gates Sr.), kuri strādā Bila un Melindas Geitsu (Bill and Melinda Gates) un Varena Bufeta (Warren Buffet) pārraudzībā.
 
Fonda Globālo bibliotēku iniciatīvas programmas mērķis ir padarīt pieejamu zināšanu, informācijas un iespēju pasauli daudz lielākam cilvēku skaitam pasaulē. Tā ir fonda Globālās attīstības programmas sastāvdaļa un tās uzdevums ir palīdzēt publiskajām bibliotēkām visā pasaulē nodrošināt bezmaksas pieeju datortehnoloģijām un internetam, palīdzēt nodrošināt apmācības šo tehnoloģiju izmantošanā. www.gatesfoundation.org
 
 
Informāciju sagatavoja:
Kaspars Rūklis
3td Komunikācijas vadītājs
Tālrunis: + 371 67844885, + 371 29405048