Latvijas Akadēmiskā bibliotēka un Valsts arhīvu sistēmas centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija 2008. gada 11. decembrī aicina uz lekciju cikla  "Preventīvā konservācija – 21. gs. prioritāte krājuma saglabāšanas darbā" 2008. gada noslēguma tikšanos, kura notiks Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas telpās (Rīgā, Rūpniecības ielā 10). Reģistrācijas sākums plkst. 12.00.
2008. gada 4. semināra tēmas:
 1. Pasaules atmiņa – informācijas un kultūras mantojuma saglabāšanas programma
  Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors, sociālo zinātņu doktorants
   
 2. Desmit vecāko latviešu grāmatu papīra šķiedru pētījums
  Ļubova Beļkova, Koksnes Ķīmijas institūta vadošā pētniece, ķīmijas zinātņu doktore
   
 3. Materiālu vecēšana un preventīvā konservācija – kopsavilkums
  Mārcis Dzenis, Rīgas Tehniskā universitātes asociētais profesors, inženierzinātņu doktors
   
 4. Nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanas prakse valsts arhīvos
  Māra Sprūdža, Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas direktora vietniece, inženierzinātņu maģistre
   
 5. 2008. mācību gada semināra noslēguma vārdi
  Inta Rudzīte, Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas direktore, restaurators – eksperts
 
Semināru cikls ir paredzēts visu līmeņu bibliotēku, arhīvu, muzeju speciālistiem!
 
2008. gadā bija ieplānotas četras tikšanās reizes - 2008. gada 4. aprīlī, 29. maijā, 9. oktobrī un 11. decembrī.
 
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka un Valsts arhīvu sistēmas centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija plāno semināru ciklus par krājuma saglabāšanu atmiņas institūcijās turpināt arī 2009. gadā, konkrētāku informāciju sniedzot 11. decembrī. Semināra organizatori ir ļoti pateicīgi par atsaucību gan no lektoru puses, gan par semināra dalībnieku tik tiešām lielo ieinteresētību un aktīvu dalību semināros, kas ļauj aktīvi domāt par labu un pareizu krājuma izmantošanu un saglabāšanu.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
 
Inta Rudzīte
Valsts arhīvu sistēmas Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas direktore, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Krājuma saglabāšanas nodaļa vadītāja
 
Jānis Ezers
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietnieks