Maslova piramīdas interpretācijas autore:
Natālija Pilipjonoka