Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" sadarbībā ar EBSCO Publishing organizē ikgadējo EBSCO datu bāzes lietotāju apmācību programmu, kura šogad notiks no 11.04.2011. līdz 15.04.2011.

Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, auditorija tiek diferencēta, plānojot atsevišķas nodarbības aģentūrā akadēmisko, zinātnisko un publisko bibliotēku pārstāvjiem, kā arī izbraukuma sesijas uz vietas vairākās bibliotēkās. Nodarbību valodas - angļu un krievu.


Vieslektore Teresa Gorecka datu bāzes lietotājus iepazīstinās ar sistēmas aktualitātēm, jaunākajām iespējām un rīkiem informācijas meklēšanā, ilustrējot to ar praktiskiem piemēriem, atbildēs uz Jūsu jautājumiem.


Zinātnisko bibliotēku grupu nodarbībās iekļauta arī EBSCO A to Z Services prezentācija (Leszek Czerwiński).

 

Sekos informācija ar detalizētu nodarbību programmu.

 

Nodarbību plāns

 

Lūdzu, pieteikt dalību nodarbībām līdz 31.03.2011., norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto iestādi, vēlamo apmācību grupu un darba valodu.

 

Ziņu sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"
Projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" koordinatore
Tālr.: 67844896; 29713449