Trešdien, 26. novembrī plkst. 12.00 Kultūras ministrijas Lielajā zālē notiks preses konference, kurā tiks prezentēti Latvijas Kultūras kanona nozaru ekspertu sagatavotie kultūras vērtību saraksti, Kultūras kanona mājas lapa un logo.
Latvijas Kultūras kanons līdzīgi kā citās Eiropas valstīs tiek veidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūras nozarē. Kultūras kanonā tiks iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās mākslu jomās, ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu, nodrošinot piederības izjūtu Latvijai.
 
Darbs pie Kultūras kanona veidošanas tika uzsākts 2007. gada nogalē. Tika izveidotas ekspertu darba grupas septiņās nozarēs (Arhitektūra un dizains, Kino, Literatūra, Mūzika, Skatuves māksla, Tautas tradīcijas, Vizuālā māksla). Katrā nozarē uzaicināto ekspertu uzdevums ir līdz 2009. gada janvāra beigām sagatavot Kultūras kanonu sarakstu ar 12 savas nozares darbiem. Šobrīd ir noslēdzies Kultūras kanona izstrādes otrais posms, kurā eksperti sabiedrības diskusijai piedāvā sarakstus ar 30 katras nozares kultūras vērtībām.
 
Latvijas Kultūras kanona patronese, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce: "Es Kultūras kanonu izjūtu kā pieturzīmes, kas plašajā kultūras laukā identificē un iezīmē noteiktas vērtības. Tas nenozīmē, ka jebkurš sabiedrības pārstāvis nevarētu veidot savu kanonu. Šis ir katras nozares ekspertu redzējums, kas uzrāda atsevišķas kvalitātes. Tieši kvalitātes jēdziens man šķiet kā viens no visbūtiskākajiem rādītājiem kanona izpratnē, kas neapšaubāmi skatāms kontekstā ar unikalitāti, tautas mentālo redzējumu un mūsu ilgākā laika posmā radušamies priekšstatiem. Šo Kultūras kanonu nevajadzētu uztvert kā sastingušu un nemainīgu dogmu. Tas ir process, kam vajadzētu atrasties mainībā un attīstībā. Ļoti ceru, ka sabiedrībā raisīsies aktīvas diskusijas. Eksperti tās labprāt uzklausīs un tālāk, veidojot Kanona galīgos sarakstus, izdiskutēs savā starpā. Man šķiet, ka kultūras vērtību identifikācija var aizraut visplašāko sabiedrību."
 
Vairākās Eiropas valstīs nacionālā Kultūras kanona izveide šobrīd ir viena no nozīmīgām un aktuālām diskusiju tēmām, kas aptver izglītības politiku un kultūras procesus sabiedrībā kopumā. Arī Latvijā Kultūras kanona izveide varētu veicināt diskusijas par nacionālo identitāti, par Latvijas kultūras savdabību kopējā Eiropas kultūras telpā, tās saglabāšanu globalizācijas apstākļos, kopēju vērtību nepieciešamību.
 
Lai izzinātu vidusskolu un augstskolu jauniešu viedokli par Kultūras kanonu un tajā iekļauto vērtību atpazīstamību, novembra mēnesī sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju tika uzsākts pētījums, kura rezultātā tiks apkopoti gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie dati. Preses konferences laikā tiks prezentēti pirmie secinājumi, kas iegūti jauniešu auditorijas fokusa grupu diskusijās un anketēšanā.
 
Preses konferencē piedalīsies:
  • Kultūras kanona patronese, Vizuālās mākslas ekspertu darba grupas vadītāja Māra Lāce;
  • Arhitektūras un dizaina ekspertu darba grupas vadītājs Jānis Dripe;
  • Kino ekspertu darba grupas vadītāja Kristīne Matīsa;
  • Literatūras ekspertu darba grupas vadītājs Guntis Berelis;
  • Mūzikas nozares ekspertu pārstāvis Mikus Čeže;
  • Skatuves mākslas ekspertu darba grupas vadītājs Jānis Siliņš;
  • Tautas tradīciju nozares ekspertu darba grupas vadītāja Signe Pujāte;
  • LKA Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras vadītāja Anda Laķe.
KULTŪRAS KANONA NOZARU EKSPERTU DARBA GRUPU SASTĀVI
 
ARHITEKTŪRA UN DIZAINS
Ekspertu darba grupa - Jānis Dripe, Jānis Lejnieks, Ieva Zībārte, Inese Pētersone, Ilze Martinsone
 
KINO
Ekspertu darba grupa - Kristīne Matīsa, Valentīna Freimane, Dita Rietuma, Uldis Tīrons, Jānis Putniņš
 
LITERATŪRA
Ekspertu darba grupa - Guntis Berelis, Raimonds Briedis, Gunārs Bībers, Nora Ikstena, Reinis Tukišs
 
MŪZIKA
Ekspertu darba grupa - Gunda Vaivode, Orests Silabriedis, Juris Karlsons, Mikus Čeže, Rolands Kronlaks
 
SKATUVES MĀKSLA
Ekspertu darba grupa - Jānis Siliņš, Silvija Radzobe, Lilija Dzene, Guna Zeltiņa, Līga Ulberte, Gunta Bāliņa
 
TAUTAS TRADĪCIJAS
Ekspertu darba grupa - Signe Pujāte, Dace Bula, Valdis Muktupāvels, Janīna Kursīte, Māra Mellēna
 
VIZUĀLĀ MĀKSLA
Ekspertu darba grupa - Māra Lāce, Imants Lancmanis, Eduards Kļaviņš, Kristiāna Ābele, Laima Slava
 
 
Informāciju sagatavoja:
Mairita Brice
Latvijas Kultūras kanona publicitātes kampaņas koordinatore
Tālr.: 29216158