Līdz 12. decembrim Ziemeļkurzemes bibliotēkās norisinās iedzīvotāju ekspresaptauja "Vai dzimumu līdztiesības jomā situācija Latvijā atbilst Eiropas Savienības prasībām?", ko organizē Eiropas Komisijas informācijas punkts "Europe Direct" Ventspilī.
Plašsaziņas līdzekļos un oficiālās tīmekļa vietnēs tiek publicēta informācija par Eiropas Komisijas iniciatīvām dzimumu līdztiesības jomā, ziņojumi par situāciju ES kopumā, atšķirībām un īpatnībām atsevišķās dalībvalstīs, t.sk. Latvijā, pētījumu rezultāti par dzimumu līdztiesības dažādiem aspektiem un vienlīdzības veicināšanas pasākumiem. Aptauja tiek organizēta, lai apzinātu iedzīvotāju informētības līmeni un viedokli par situāciju dzimumu līdztiesības jomā Latvijā un atbilstību Eiropas Savienības prasībām.

Aptauja notiek visās Ventspils bibliotēkas struktūrvienībās:
  • Galvenajā bibliotēkā (Akmeņu ielā 2, 1. un 2. stāvā),
  • Ventspils augstskolas bibliotēkā (Inženieru ielā 101),
  • Pārventas bibliotēkā (Lidotāju ielā 11),
  • Gāliņciema bibliotēkā (Kuldīgas ielā 110).

Aptauja norisinās arī Talsu Galvenajā bibliotēkā un visās Talsu un Ventspils rajona bibliotēkās. Bez tam atbildi "jā", "nē" vai "grūti pateikt", kā arī komentārus var sūtīt uz e-pasta adresi europedirect@ventspils.gov.lv.

Lai apkopotu Ziemeļkurzemes iedzīvotāju viedokļus un informētības līmeni par dažādiem Eiropas Savienībā aktuāliem jautājumiem un veicinātu atgriezenisko saiti starp iedzīvotājiem un ES institūcijām, reizi četros mēnešos Eiropas Komisijas un Ventspils pilsētas domes finansētais Ventspils bibliotēkas "Europe Direct" informācijas punkts organizē iedzīvotāju aptaujas. Par rezultātiem tiek informēta Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un citas Eiropas Savienības institūcijas, kā arī plašsaziņas līdzekļi.
 
 
Informāciju sagatavoja"
Margarita Marcinkeviča
Ventspils bibliotēkas Galvenās bibliotēkas direktore, projekta "Ventspils bibliotēkas Europe Direct informācijas punkts" vadītāja
Tālr.: 3623598