Patentu tehniskajā bibliotēkā no 24. novembra līdz 12. decembrimir apskatāmas jaunāko grāmatu izstāde par tēmu "Inovācija ekonomiskai attīstībai".
Mūsdienu biznesa vidē un sabiedrībā kopumā daudz tiek runāts par inovācijām, to nepieciešamību un nozīmi biznesa attīstībā un konkurētspējas veicināšanā. Iespējams, tieši ekonomiski smagākajos laikos inovācijai, kas palīdz ekonomēt resursus un attīstīties biznesam, ir vēl lielāka nozīme.
 
Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citu jomu idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā.
 
Inovācijas gala rezultāts ir jaunievedumi, produktu un procesu kvalitātes un efektivitātes uzlabojumi, kā arī jaunievedumi darba organizācijā un jaunu piegādātāju un patērētāju attiecību veidošanā.
 
Inovācija un inovatīvā darbība ir ekonomiski attīstīto valstu saimnieciskās un sociālās dzīves attīstības pamats.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Indra Butkāne
LR Patentu valdes Patentu tehniskās bibliotēkas Patentu informācijas nodaļas eksperte