21. novembrī noskaidroti Latvijas IKT balvas "Platīna pele 2008" ieguvēji divās kategorijās - "e-Pārvalde un pakalpojumi" un "Izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sporta projekti". Šogad pirmo reizi piešķirta "Microsoft Latvia" speciālbalva "Gada IKT inovācija".
Kategorijā "e - Pārvalde un pakalpojumi" balvu "Platīna pele" ieguvusi AS "Swedbank" ceturtās paaudzes internetbanka privātpersonām.
 
Kategorijā "Izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sporta projekti" balvu ieguvis biedrības "Ideju forums" pasaku portāls www.pasakas.net, izstrādātājs - Cube Media SIA. Portāls piedāvā bērniem un jauniešiem audio un video formātā iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu klausoties pasakas un audiogrāmatas, skatoties multiplikācijas filmas, šūpuļdziesmu ierakstus, skaitāmpantus, un spēlēt ar pasakām saistītas spēles. Pasaku portāls tika izveidots 2007. gada novembrī. Portālā ir pieejamas Latvijā populāru cilvēku ierunātas latviešu tautas un cittautu pasakas, pasakās izmantoto vecvārdu vārdnīca, audiogrāmatas, spēles, populāru mūziķu izpildītas šūpuļdziesmas, multiplikācijas filmas, kā arī ir iespējams zīmēt un savus darbus izvietot portāla galerijā. Pasaku portāls darbojas vienu gadu un pašlaik to apmeklē vidēji 1500 lietotāji dienā. Pasaku portāla mērķis ir veicināt stāstu, pasaku, teiksmu kā kultūrvēsturiskā mantojuma daļu saglabāšanu, veicināt literatūras pieejamību digitālajā telpā, sekmēt bērnu un jauniešu emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību un ieinteresētību Latvijas un pasaules literatūras un fokloras mantojuma izzināšanā.
 
"Microsoft Latvia" speciālbalvu "Gada IKT inovācija" saņēmis Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra projekts "E-studiju sistēma Jelgavas pašvaldības mūžizglītības piedāvājuma īstenošanai". Projekta ietvaros izstrādāti mācību materiāli un e-studiju sistēma, izveidotas divas profesionālās tālākizglītības programmas "Programmēšana" un "Datorsistēmas", un apmācīti 37 invalīdi. Ir izveidots e-apmācības materiāls skolēniem ar īpašām vajadzībām un veikta pedagogu apmācība IKT izmantošanai mācību procesā.
 
"Balvas "Gada IKT inovācija" mērķis ir veicināt inovāciju kultūru Latvijas uzņēmējdarbībā un sabiedrībā kopumā, atgādināt, ka inovācijai ir praktiska nozīme un ar to ikdienā arvien vairāk saskaras ikviens no mums, varbūt pat neapzinoties, cik liels darbs tajā ir ieguldīts. Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra projekts to apliecina pilnībā. Projekts ir unikāls ne tikai ar to, ka izveidota kvalitatīva, inovatīva mūžizglītības programma cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, bet arī ar izcilu efektivitāti - vairāk nekā divas trešdaļas profesionālās tālākizglītības programmas "Programmēšana" un "Datorsistēmas" apguvušo turpina izglītību koledžās un augstskolās, uzsākuši strādāt vai uzlabojuši savus darba apstākļus," laureāta izvēli pamato Sandis Kolomenskis, Microsoft Latvia vadītājs.
 
LIKTA speciālbalvu par ieguldījumu LIKTAs izveidē un attīstībā saņēma LIKTA 1. prezidents Juris Borzovs.
 
Latvijas IKT balvas mērķis ir celt nozares prestižu, veicināt pozitīvo publicitāti, informēt sabiedrību par IKT iespējām, kā arī izcelt nozīmīgākos projektus, kas sniedz labumu plašai sabiedrībai. Balvas pretendentus vērtēs neatkarīga un kompetenta žūrija. Žūrijas Goda priekšsēdētāja ir īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās Signe Bāliņa.
 
Latvijas IKT gada balvas finālam bija izvirzīti pieci projekti:
  • "Latvenergo" klientu portāls e-latvenergo.lv - "Latvenergo" AS, izstrādātājs: "TietoEnator Alise" SIA;
  • "Swedbank" ceturtās paaudzes internetbanka privātpersonām - "Hansabanka" AS;
  • Trešais tēva dēls - Bila & Melindas Geitsu fonds un LR Kultūras ministrijas valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas";
  • Letonika.lv - "Tilde" SIA;
  • Pasaku portāls www.pasakas.net - "Ideju forums" biedrība, izstrādātājs: "Cube Media" SIA.
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) - profesionāla nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998. gadā (LITTA) un aptver visu Latvijas IKT nozari, elektroniku, datoru aparatūru un programmatūru, telekomunikācijas un pakalpojumu sniedzējus. LIKTA mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi un nozares attīstību Latvijā. Plašāka informācija par asociāciju: www.likta.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Gunta Līne
"MRS grupa. Public Relations. Public Affairs. Sponsorship" projektu vadītāja