1.martā Ministru kabinets akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto noteikumu projektu "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus" (noteikumu projekts).

Noteikumu projekts paredz mērķdotācijas piešķiršanu pašvaldībām, lai tās segtu interneta abonēšanas un palīdzības dienesta pakalpojumu izmaksas, kas radušās Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā laika posmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim.

Kopumā pašvaldībām piešķirs 316 975 latu. Mērķdotācijas apmērs tiks aprēķināts proporcionāli katras pašvaldības interneta abonēšanas izmaksām publiskajās bibliotēkās, izveidotās infrastruktūras pirmā līmeņa palīdzības dienesta pakalpojumu izmaksām un atbilstoši valsts budžetā paredzētajam finansējumam.

Mērķdotāciju apmēru aprēķina valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas", kas šo informāciju iesniegs VARAM līdz 2011.gada 15.martam. Ministru kabineta rīkojuma projektu par pašvaldībām piešķiramo mērķdotāciju apjomu VARAM izstrādās līdz 2011.gada 1.maijam.

Saskaņā ar Bibliotēku likumu valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus.

Ziņu sagatavoja:
Linda Tilta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrības informēšanas nodaļa

Tagi: Internets, Mērķdotācijas