2008. gada 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Limbažu kultūras namā Limbažu pilsētas domes priekšsēdētājs Juris Žūriņš pasniedza Limbažu Bērnu bibliotēkas bibliotekārei Ilzei Putniņai Limbažu pilsētas domes apbalvojumu – Pateicības rakstu par godprātīgu un profesionālu darbu.
 
Informāciju sagatavoja:
Inese Ezeriņa
Limbažu Bērnu bibliotēkas galvenā bibliotekāre