No 21. novembra līdz 5. decembrim Balvu rajona Viļakas pilsētas bibliotēkā (Viļakā, Pils ielā 2) interesenti tiek aicināti iepazīties ar Naturalizācijas pārvaldes (NP) ceļojošo izstādi "Pilsonība. Likumu panti un personības", kura izveidota projekta "Pilsonība – mana atbildība, tiesības un iespējas" ietvaros. Izstāde sastāv no trim tematiskām daļām.
Pirmajā daļā tiek sniegta informācija par pilsonības institūta vēsturisko attīstību Latvijā. Otrā daļa iepazīstina ar dažādu tautību un dažādus Latvijas novadus pārstāvošiem demokrātiem, kas bijuši pilsoniskās sabiedrības veidotāji mūsu valstī. Savukārt trešā izstādes daļa esejās atspoguļo mūsdienu izglītības iestāžu audzēkņu viedokli par Latvijas pilsoņiem, ar kuriem viņi lepojas šodien. Izstādē var apskatīt arī divus mākslinieciski veidotus plakātus: "Tu esi Latvija" un "Ar savām saknēm augam debesīs". Plakāti veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai un veidoti sadarbībā ar Jāņa Anmaņa vadīto Latvijas Bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmiju.

Izstādes laikā Viļakas pilsētas skolēniem un iedzīvotājiem būs iespēja iepazīties arī ar Naturalizācijas pārvaldes izdotajiem informatīvajiem materiāliem un saņemt bezmaksas bukletus.

Turpmāk Viļakas bibliotēkā būs pieejami arī NP mācību metodiskie materiāli, kurus nepilsoņi varēs izmantot, lai sagatavotos naturalizācijas procesā paredzētajām latviešu valodas prasmes, Latvijas vēstures un Satversmes zināšanu pārbaudēm.

Balvu rajonā NP projekta "Pilsonība – mana atbildība, tiesības un iespējas" aktivitātēs iesaistīta tikai Viļakas pašvaldība. Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra jaunākajiem datiem Viļakā dzīvo 1447 pilsoņi, 112 nepilsoņi (7,09% no kopējā iedzīvotāju skaita), 20 ārvalstnieki, bet pēc sadalījuma pa tautībām - 902 latvieši, 553 krievi, 60 romi, 24 ukraiņi, 16 baltkrievi.

NP projekta mērķis ir stiprināt Latvijas Republikas pilsonības prestižu un sekmēt pilsonības iegūšanas procesu, veicinot sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par pilsonības jautājumiem. Projekts tiek īstenots Pārejas programmas "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā" ietvaros ar Eiropas Savienības un valsts atbalstu.
 
Papildus informācija par Naturalizācijas pārvaldes darbu atrodama pārvaldes Interneta mājas lapā - www.np.gov.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Voldemārs Ivdris
Naturalizācijas pārvaldes Rēzeknes reģionālās nodaļas Informācijas centra vecākais referents