Ceturtdien, 20. novembrī pie Ventspils rajona Vārves pagasta Zūru bibliotēkas lasītājiem nonākusi Ventspils bibliotēkas Europe Direct informācijas punkta organizētā ceļojošā izstāde. Tā ir cikla "Eiropas literārā mozaīka" otrā izstāde, kas ik mēnesi rotācijas kārtībā pabūs katrā no 13 rajona bibliotēkām.
Izstāžu cikla mērķis ir iepazīstināt rajona iedzīvotājus ar jaunāko 20., 21. gadsimta Eiropas Savienības valstu literatūru. Cikla otrajā kopā atlasītas Eiropas dienvidu valstu – spāņu, portugāļu, itāļu, grieķu un franču autoru darbi, kuri izdoti pēc 2002. gada. Atlase veikta, izvēloties grāmatas, kuras nav vai ir tikai dažās no rajona bibliotēkām, tā dodot iespēju bibliotēku lasītājiem iepazīties ar plašāku šo Eiropas valstu jaunākās literatūras klāstu. Bibliotēkas izstādi papildinās ar grāmatām no sava krājuma.

Ceļojošās izstādes "Eiropas literārā mozaīka: Spānija, Potugāle, Itālija, Grieķija, Francija" grafiks
 

20.11.-31.12.2008.

Zūru bibliotēka

1.01.- 31.01.2009.

Vārves pagasta bibliotēka

1.02.-28.02.

Ziru pagasta bibliotēka

1.03.-31.03.

Užavas pagasta bibliotēka

1.04.-30.04.

Jūrkalnes pagasta bibliotēka

1.05.-31.05.

Popes pagasta bibliotēka

1.06.-30.06.

Ances pagasta bibliotēka

1.07.-31.07.

Puzes pagasta bibliotēka

1.08.-31.08.

Ugāles pagasta bibliotēka

1.09.-30.09.

Usmas pagasta bibliotēka

1.10.-31.10.

Zlēku pagasta bibliotēka

1.11.-30.11.

Piltenes pilsētas bibliotēka

1.12.-31.12.

Tārgales pagasta bibliotēka

 

Informāciju sagatavoja:
Sandra Picalcelma
Ventspils bibliotēkas Eiropas Komisijas informācijas punkts "Europe Direct" Ventspilī
Tālr.: 36623598