Latvijas 90. dzimšanas dienas priekšvakarā Ludzas rajona padomes zālē notika svinīgs sarīkojums, kurā Ludzas rajona padomes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis pasniedza Latvijas deviņdesmitgades piemiņas zīmes un pateicības rakstus par godprātīgu darbu Latvijas labā.
 
Ar Pateicības rakstu un Latvijas deviņdesmitgades piemiņas zīmi tika apbalvoti arī divi rajona bibliotēku darbinieki.
Juris Dombrovskis savā ievadrunā teica, ka valsts lielākā bagātība ir cilvēki. Šoreiz bija svarīgi nevis kādu darbu tu dari, bet – kā tu to dari.

Katras Ludzas rajona pašvaldības padome izvirzīja apbalvošanai sava pagasta iedzīvotājus (kopā pa rajonu 52 cilvēki). Apbalvoto vidū bija gan zemnieki, gan kultūras un sociālie darbinieki, mediķi, pedagogi, kā arī citu profesiju pārstāvji, tie cilvēki, kuri savu darba mūžu ir godīgi strādājuši un vairojoši valsts bagātību. 

Ar Pateicības rakstu un Latvijas deviņdesmitgades piemiņas zīmi tika apbalvota Lauderu pagasta bibliotēkas vadītāja Valentīna Klovane "Par nozīmīgu ieguldījumu pagasta kultūrvides veidošanā un par godu Latvijas Republikas neatkarības 90. gadadienai". 2008. gadā rīkotajā konkursā "Labākā bibliotēka Ludzas rajonā" Lauderu pagasta bibliotēka ieguva godalgoto otro vietu, kā arī pozitīvu vērtējumu no Bibliotēku akreditācijas komisijas puses. Lauderu pagasta bibliotēka ir mūsdienu informācijas centrs savā pagastā, ar unikālu "seju" Ludzas rajona bibliotēku tīklā. Bibliotēkas vadītāja labprāt piedalās profesionālajos semināros, kursos, 2008. gadā viņa ir beigusi Baltijas krievu institūtu un aizstāvēja diplomdarbu par tematu "Lokālā tīkla projektēšana Lauderu bibliotēkā". Lauderu pagastam ir izstrādāta sava mājas lapa www.lauderi.lv, kurā ir informācija arī par bibliotēku.

Ar Ludzas rajona padomes Pateicības rakstu un Latvijas deviņdesmitgades piemiņas zīmi tika apbalvota arī Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore Inta Kušnere "Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu rajona bibliotēku darba organizēšanā, aktīvu līdzdalību rajona kultūrvides veidošanā un par godu Latvijas Republikas neatkarības 90. gadadienai".
 
 
Informāciju sagatavoja:
Elita Zirne,
Ludzas rajona padomes metodiste-konsultante darbā ar bibliotēkām