Rīga, 14. nov., LETA. 19. novembrī Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts rīkos publisku diskusiju par prettiesiskas informācijas aprites ierobežošanu interneta vidē, aģentūru LETA informēja e-lietu sekretariātā.
Sekretariāts norāda, ka daudz tiek diskutēts par to, vai elektroniskie mediji būtu pielīdzināmi pārējiem plašsaziņas līdzekļiem, kāda ir interneta pakalpojumu sniedzēju atbildība par tiesiski nepieļaujamas informācijas apriti virtuālajā vidē un tehniskās iespējas šādas informācijas kontrolei un ierobežošanai, kā arī tiesiskie un sociālie aspekti.
 
Ar Ministru prezidenta rīkojumu sekretariāta vadībā ir izveidota darba grupa, kuras mērķis ir izvērtēt spēkā esošos normatīvos aktus un sagatavot normatīvo aktu projektus prettiesiskas informācijas ierobežošanai virtuālajā vidē.
 
Darba grupā piedalās Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Datu valsts inspekcijas, Kultūras ministrijas, Satiksmes ministrijas, Tiesībsarga un Tieslietu ministrijas pārstāvji.
 
Lai rastu vislabāko risinājumu normatīvo aktu projektiem, sekretariāts nolēmis noskaidrot interneta pakalpojumu sniedzēju, elektronisko mediju un citu plašsaziņas līdzekļu pārstāvju viedokli.
 
Diskusija par satura ierobežošanas tiesisko un sociālo aspektu un pašregulāciju notiks 19. novembrī plkst. 13 Valsts administrācijas skolā. Diskusiju vadīs aģentūras LETA žurnālists Juris Kaža.
 
 
Kaspars Dzenis LETA
Copyright © LETA