2008. gada 5. decembrī Rīgā, Kaņiera ielā 15 notiks Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības (LSBB) konference "Skolu bibliotēkas valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā".
Konferences programma

1. daļa

9.00-10.00 Reģistrācija, rīta kafija

10.00-10.20 LSBB šodien un rīt
LSBB valdes priekšsēdētāja Dženija Dzirkale – Maļavkina

10.20-10.40 Pārdomas par turpmākajiem LSBB darbības virzieniem
Linda Langenfelde, Līva Pakalna, Inga Belinska

10.40-10.50 Revīzijas komisijas ziņojums
Raita Kopiņa

10.50-11.30 Jaunās valdes vēlēšanas
 

2. daļa

12.00-12.20 Valsts politika bibliotēku nozares attīstībā: aktualitātes
LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājs Jānis Turlajs

12.20-12.40 Skolu bibliotēku modernizācija kā atbalsts izglītības kvalitātes uzlabošanai
LR Izglītības un zinātnes ministrija

12.40-13.00 Valsts atbalsts skolu bibliotēku iekļaušanai vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā: nākotnes perspektīvas
V/a Kultūras informācijas sistēmas VVBIS projekta vadītājs Aldis Liepa

13.00-13.20 Bibliotēku informācijas sistēma SKOLU ALISE un tās iespējas
SIA "TietoEnator Alise" Microsoft programmatūras nodaļas mārketinga vadītāja Baiba Mūze

13.20-14.30 Skolu bibliotēku informācijas sistēma darbībā - Cēsu Centrālās bibliotēkas pieredze
Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece, Kataloģizācijas nodaļas vadītāja Skaidrīte Lazdiņa,
Cēsu rajona padomes Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste, metodiķe Inguna Arāja,
Jaunpiebalgas vidusskolas bibliotekāre Vēsma Johansone
 
14.30 Jaunās un iepriekšējās valdes kopīga sanāksme
 
 
Dalību konferencē jāpiesaka līdz 26. novembrim pa e-pastu: iveta.krumina@lnb.lv.

Biedru nauda Ls 5 un pārējo apmeklētāju dalības maksa Ls 5 jāpārskaita uz LSBB kontu:
Latvijas Skolu bibliotekāru biedrība
Reģ. Nr.: 40008017683
A/S SEB Banka
UNLALV2X
Konts: LV 92 UNLA 0002 0004 6914 3
Iegūt papildu informāciju var pa e-pastu: dzenijadzirkale@inbox.lv
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dženija Dzirkale – Maļavkina
Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja