2008. gada 15. novembrī, plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Izstāžu zālē (K. Barona ielā 14, 2. stāvā) tiks atklāta izstāde "Gopperu dzimta". Tā ir turpinājums ciklam "Dzimta latviešu kultūrā", kas sekmīgi turpinās jau daudzu gadu garumā.
 
Šī izstāde sakrīt ar Latvijas valsts 90. gadadienu un ir veltījums Tēvzemei, kurai tik uzticīgi kalpojuši un kalpo šīs dzimtas pārstāvji. Ekspozīcijā par to liecinās iespieddarbi, fotogrāfijas, sarakste, dokumenti, memoriālie priekšmeti.
Ģenerālis Kārlis Goppers (1876-1941) bija cilvēks ar izteiktu nacionālu pārliecību un absolūti godprātīgu attieksmi pret uzticēto uzdevumu kara laukā, ja vērtējam gan leģendārās Ziemassvētku kaujas Latvijā, gan cīņas Krievzemes plašumos.

K. Goppers apbalvots ar II šķiras Lāčplēša kara ordeni, Triju Zvaigžņu ordeni un daudziem ārzemju ordeņiem. Savu militāro pieredzi ģenerālis aprakstījis grāmatās: "Četri sabrukumi", "Strēlnieku laiki" un O. Kalpakam veltītajā grāmatā "Krusttēvs Oskars".

K. Goppers tiek dēvēts arī par Latviešu skautu ģenerāli, jo 1921. gadā pirmajā skautu Centrālās pārvaldes sēdē tika ievēlēts par tās priekšnieku un ar degsmi un zināmu pašuzupurēšanos pildīja šo amatu  līdz 1940. gadam. K. Goppera vadībā Latvijas skautu organizācija izveidojās par lielāko jaunatnes organizāciju Latvijā. Viņš sarakstīja pirmo grāmatu latviešu valodā par skautisma ideju "Esi modrs".

Baigais gads bija liktenīgs arī K. Gopperam, kad padomju vara 1941. gadā piesprieda ģenerālim augstāko soda mēru – nošaušanu. 1944. gadā viņa mirstīgās atliekas tika atrastas netālu no Rīgas un ar godu apbedītas Brāļu kapos pie Mātes Latvijas, bet Tēvzemei uzticīgā karavīra sirds atdusas dzimtajā pusē Trikātā.
 
Viņa dēls, grāmatizdevējs Miķelis Goppers (1908-1996) radīja apgādu "Zelta Ābele" (1935-1985), kas bija unikāla parādība Latvijas 20. gs. grāmatas kultūrā.
 
Grāmatizdevniecībā ienāca jauns uzņēmums, kas laida klajā izmeklēti labu literatūru mākslinieciski augstā poligrāfiskā iesējumā, spējot ap sevi pulcināt gan spilgtākos latviešu rakstniekus – Kārli Skalbi, Veroniku Strēlerti, Anšlavu Eglīti u.c., gan māksliniekus – Jāni Plēpi, Oskaru Norīti, Voldemāru Krastiņu un citus.
 
M. Goppers apgādā izdots fotouzņēmumu krājums "Baigais gads", kas stāsta par padomju varas zvērībām 1941. gadā.

1945. gadā mītnes zemē Zviedrijā M. Goppers atjaunoja izdevējdarbību, kas ritēja līdz 1985. gadam. Apgāds, rosīgi darbojoties, izdevis gan oriģinālliteratūru, gan tulkojumus, gan monogrāfijas par Latvijas kultūru un vēsturi.

Būdams Latvijas patriots, Goppers laidis klajā Latvijas vēsturei, brīvības cīņām, Latvijas armijas personībām veltītus izdevumus. Piemēram, vēsturnieka A. Spekkes darbu "Latvijas vēsture", "Atmiņu brīži", "Senie dzintara ceļi" un "Austrumbaltijas ģeogrāfiskā atklāšana".
 
Miķeļa dēls Kārlis Goppers ir ekonomists, kas specializējies attīstības, strukturālās koriģēšanas un izmaksu jatājumos. Pēc aģentūras "Jaunie trīs brāļi" pasūtījuma, viņš 2006. gadā veica finansu un ekonomisko analīzi par nozīmīgu, nacionālu kultūras objektu celtniecību un to ekonomisko atdevi.
 
No 1992. līdz 1994. gadam Kārlis Goppers bija divu Latvijas premjerministru padomnieks starptautiskos ekonomiskos jautājumos.
 
Š.g. oktobrī LNB saņēma dāvinājumu no Zviedrijas. K. Goppers bibliotēkas rīcībā nodeva tēva Miķeļa Goppera arhīvu. Tas ietver bagātīgu izdevējdarbības dokumentāciju, saraksti, "Zelta Ābeles" izdevumu maketus, klišejas un memoriālus priekšmetus.
 
Ekspozīcija tapusi sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju, Latvijas Gaidu un skautu muzeju, Gopperu dzimtas pārstāvjiem.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Baiba Prikule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Publicitātes nodaļas izstāžu organizatore
 
Inga Šildere
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas galvenā bibliotekāre