2011. gada 17. februārī plkst 18.00 LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Rīgā, Visvalža ielā 4a, 1.stāvā) notiks izstādes "Friča Bārdas dzejoļu krājumam "Zemes dēls" – 100" atklāšana un zinātnisko rakstu krājuma "Romantisms, neoromantisms un dekadence latviešu un cittautu literatūras kontekstā"
atvēršanas svētki. Pasākums norisināsies LU 69. konferences Latviešu un cittautu literatūras vēstures un teorijas sekcijas sēdes "Romantiskā pasaules izjūta 20. gs. sākuma latviešu un cittautu literatūrā: Friča Bārdas dzejoļu krājumam "Zemes dēls" – 100" ietvaros.

 

Friča Bārdas dzejoļu krājums "Zemes dēls" ir pirmais programatiski izvērstais un poētikā universālākais latviešu neoromantiskās lirikas paraugs, kurā vienkop sasaistās latviskās un eiropeiskās tradīcijas. Dzejoļu krājums "Zemes dēls" ir vispopulārākais un visbiežāk izdotais dzeju krājums latviešu grāmatniecībā, tas kopumā publicēts 10 reizes, neskaitot tā publicēšanu divas reizes izdotajos dzejnieka Fr. Bārdas Kopotajos Rakstos un trīs plašās dzejas izlasēs.

 

LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkas veidotajā izstādē "Friča Bārdas dzejoļu krājumam "Zemes dēls" – 100" apmeklētāji varēs iepazīties ar visiem dzejoļu krājuma izdevumiem. Izstāde būs aplūkojama līdz 15. martam.


Plašāka informācija:
Aldona Volkova
LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkas vadītāja

Tālr.: 67033846