Ar Swedbank atbalstu Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) iegādājusies vairāk kā 150 grāmatu un 100 e-grāmatu par pieprasītām un aktuālām tēmām: Izglītība un radošums; Ekonomika, inovācijas un ilgtspējīga attīstība; Vide, ekoloģija un "zaļā domāšana".
Atsaucoties LNB Atbalsta biedrības aicinājumam, Swedbank ziedoja naudu LNB krājuma papildināšanai un izvēlējās tieši tās tēmas, kuras bibliotēkas lasītāju vidū kļūst aizvien pieprasītākas. Ar Swedbank atbalstu iegādātas vērtīgas enciklopēdijas un rokasgrāmatas, akadēmiskās monogrāfijas profesionālajai auditorijai, grāmatas plašam lasītāju lokam. Iegādātie izdevumi ir angļu valodā, kas šobrīd ir pieprasītākā svešvaloda LNB lasītāju vidū. Lielākā daļa grāmatu izdotas prestižās izdevniecībās: Cambridge University Press, Oxford University Press, Wiley, Elsevier, Harvard University Press, Yale University Press, Princenton University Press, Sage, Springer u.c. Iegādātas arī vairākas laikraksta Financial Times 2007. gada atzītākās grāmatas.
 
LNB direktors Andris Vilks uzsver, ka "LNB viena no pamatmisijām ir nodrošināt pieeju kvalitatīvai informācijai, kas ikvienam indivīdam ļauj bez maksas iegūt sev nepieciešamās zināšanas, attīstīt savas prasmes, spējas un intereses. Swedbank atbalsts ir ļoti svarīgs tieši šobrīd, kad ekonomiskās lejupslīdes periodā līdzekļu trūkuma dēļ var apstāties pēdējos gados veiksmīgi uzsāktā LNB krājuma attīstība. Pateicoties Swedbank, vismaz šogad attīstības līmenis vēl ir saglabāts."
 
Swedbank ziedojums devis arī iespēju aizsākt jaunu attīstības virzienu LNB e-resursu krājumā. Iegādājoties 100 e-grāmatas, bibliotēka paplašina savu pakalpojumu klāstu un piedāvā jaunas iespējas kā izmantot kvalitatīvu nozaru literatūru arī elektroniskā vidē.
 
"Tas, cik zinoša, cik izglītota būs sabiedrība, noteiks, kādā Latvijā dzīvosim pēc pieciem, desmit un piecdesmit gadiem," saka Māris Avotiņš, Swedbank vadītājs Latvijā. "Patlaban vispārējā aktualitāte ir ieguldīšana - dažādās nozīmēs, tostarp arī ieguldīšana sevī, savā nākotnē un sevis pilnveidošanā. Viens no vērtīgākajiem sevī ieguldīšanas veidiem ir zināšanas. Grāmatas ir un paliek viens no būtiskākajiem zināšanu uzkrāšanas veidiem un avotiem."
 
LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne Būde stāsta: "Palīdzot Nacionālo bibliotēku veidot par mūsdienīgu informācijas centru, Biedrība uzrunāja uzņēmējus un aicināja ziedot līdzekļus mūsdienīga bibliotēkas krājuma veidošanai. Mūsu aicinājumam atsaucās Swedbank. Īpaši priecājamies, ka tādējādi Swedbank turpina atbalstīt izglītības projektus, jo banka jau ziedojusi datortehniku Latvijas bibliotēkām Biedrības rīkotās akcijas ietvaros." 
 
LNB Atbalsta biedrība arī turpmāk aicinās uzņēmējus ziedot un piedalīties mūsdienīga bibliotēkas krājuma veidošanā un papildināšanā, lai LNB spētu apmierināt ikviena lasītāja vajadzības pēc aktuālas informācijas un zināšanām.
 
No 10. novembra līdz 8. decembrim LNB Jaunieguvumu lasītavā K. Barona 14 būs apskatāmas Swedbank dāvinātās grāmatas LNB lasītājiem.
 
 

Informāciju sagatavoja:
Sanita Kitajeva
LNB Atbalsta biedrības sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 29355624
www.gaisma.lv