2011.gada 1.februārī Mežvidu pagasta bibliotēkā notika apaļā galda diskusija "Grāmata. Lasītājs. Bibliotēka". Bibliotēkas vadītāja Veronika Šķestere uz tikšanos bija aicinājusi tagadējos un bijušos bibliotekāru no visa Ludzas reģiona novadiem, kā arī Kārsavas novada pašvaldības pārstāvjus.

Diena, kad notika diskusija nebija izvēlēta nejauši – tieši 1.februārī pirms 40 gadiem savas darba gaitas Mežvidu pagasta bibliotēkā uzsāka tās vadītāja Veronika Šķestere. Šis gads Mežvidu pagasta bibliotēkai ir nozīmīgs arī ar to, ka tai aprit 60 gadi kopš bibliotēkas dibināšanas.

 

Ievadot pasākumu, Veronika aicināja bijušos bibliotekārus, pagasta un domes pārstāvjus iedegt sveces uz kamīna un pakavēties atmiņās saistībā ar bibliotēku nu jau pagājušajā gadsimtā. Bijušās bibliotekāres Genovefa Buivide, Veronika Brokāne, Valentīna Maļinovska, Anna Ķipļuka atzina, ka, lai arī padomju laikā bibliotēkas ierobežoja ideoloģiskie spaidi, tas bija skaisti, ar lielu mīlestību pret grāmatām un savu darbu piepildīti gadi. Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka pasniedza Veronikai Šķesterei atzinības rakstu par apzinīgu darbu un ieguldījumu pagasta kultūrvides veidošanā. Bibliotēku jubilejā sveica arī Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja Antra Bojāre, ilggadējā bijusī pagasta vadītāja Zita Mortukāne un darba kolēģi, atzīstot viņas profesionalitāti, neatlaidību un darba mīlestību. Saņemti apsveikumi no LNB Bibliotēku Attīstības institūta direktores Annas Mauliņas un Anastasija Belogubova (Rēzeknes pilsētas un novada bibliotēku kolēģi).

 

Bibliotēkas vadītāja atcerējās aizvadītos darba gadus. Pa šo laiku bibliotēka izvietojusies siltās, atremontētās telpās Mežvidu kultūras namā. Ir mājīga lasītava, plašs novadpētniecības materiālu klāsts, periodikas arhīvs. Atskatoties pagātnē, Veronika ar sirsnību atcerējās tanī laikā Ludzas rajona bibliotēkas vadītāju, nu jau mūžībā aizgājušo Lilitu Kornleli, kā arī pateicās par atbalstu ilgstoši kopā nostrādātajos gados Zitai Mortukānei un bibliotēku speciālistiem par profesionālo atbalstu.

 

Mūsdienās bibliotēkās ir ienākušas tehnoloģijas, nav vairs nekādu ideoloģisko ierobežojumu, arī bibliotēkās ienākošā literatūra ir citāda. Runājot par bibliotēku gadsimtu mijā, Ludzas galvenās bibliotēkas metodiķe Elita Zirne atzina, ka bibliotekāriem būtu lielāka vērība jāvelta latviešu oriģinālliteratūras popularizēšanai, jo tās netiek tik intensīvi reklamētas kā ārzemju bestselleri, kuriem dažreiz nav īpašas vērtības.

 

Pušmucovas bibliotēkas vadītāja Ilga Baziļeviča atzina, ka bibliotekārs gan agrāk, gan tagad ir personība, kura ar savām zināšanām vienmēr spēs atrast un ieteikt katram lasītājam to nepieciešamāko, dvēseles noskaņojumam tuvāko grāmatu.

 

Ludzas galvenās bibliotēkas direktore Inta Kušnere iepazīstināja klātesošos ar amerikāņu bibliotēku speciālistu rakstu "12 iemesliem, kāpēc jāmīl bibliotēkas". Bibliotēkas ir demokrātijas, katras personības un sabiedrības kopumā atbalsts, tās nojauc robežas, veicina jaunradi, attīsta tehnoloģiskās prasmes un ir vietējās vēstures un kultūras glabātājas. Ja jau tik attīstīta valsts, kā Amerika atzīst bibliotēku nozīmi, tad arī mums vēl jo vairāk būtu jāiestājas par to pastāvēšanu un attīstību, jo bieži vien tās vienīgās vietējās sabiedrības tikšanās vietas, kur ikviens ir gaidīts.

 

Apsveikumiem mijoties ar atmiņām un pārdomām par bibliotēku misiju mūsdienās, ikviens klātesošais guva emocionālu gandarījumu un ierosmes turpmākajam darbam.

 

Bibliotekāra profesija pārsvarā ir aicinājums. Tie, kuri izvēlas šo amatu, strādā ilgus gadus. Šogad mūsu novadā lielas darba jubilejas svinēsim arī Veronikai Zelčai – 35 gadi, Annai Kalniņai un Aijai Paršovai – 30 gadi, Inetai Jurānei – 25 gadi. Sirsnīgi sveicieni no kolēģiem un lasītājiem! 

Ziņu sagatavoja:
Inta Jurča
Kārsavas novada bibliotēku koordinatore

Tagi: Diskusijas, Jubilejas