2008. gada 7. novembrī Eiropas Padomes (EP) informācijas birojā K. Barona ielā 14 notiek Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Zinātniskās padomes sēde.
Sēdi vada LNB Pētniecības un attīstības nodaļas vadītājs Dr. Jurģis Šķilters. Tajā piedalās Latvijas un ārvalstu speciālisti: Andrejs Vasiļjevs (sabiedrības "Tilde" programmizstrādes direktors), Dr. Ināra Klekere (LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas vadītāja), Anna Mauliņa (LNB Bibliotēku attīstības institūta), Anita Goldberga (LNB Bibliogrāfijas institūta vadītāja), Dr. Viesturs Zanders (LNB Baltijas Centrālās bibliotēkas vadītājs), Jana Dreimane (LNB BAI Pētniecības un informācijas nodaļas vadītāja), Marta Dziļuma (LNB), Esko Hekli (Esko Häkli) (Helsinku Nacionālās bibliotēkas bijušais direktors) un Aira Lepika (Aira Lepik) (asociētā profesore, Tallinas Universitātes sociālo zinātņu aspirantūras vadītāja).

Sēdes dalībnieki apspriež jautājumus par LNB lomu zinātnē un pētniecībā, stratēģisko vīziju pētniecībai nākotnē, diskutē par pētniecības prioritātēm, atsevišķu pētniecības nozaru attīstības iespējām ierobežota budžeta apstākļos, finanšu piesaisti un starptautiskajiem sadarbības projektiem.

Plānots, ka sēdes dalībnieki vienosies par padomes turpmāko darbu, elektronisko balsojumu un izmaiņām zinātniskās padomes sastāvā.

2007. gada decembrī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai tika piešķirts Zinātniskās institūcijas statuss. LNB kā vispilnīgākā nacionālās literatūras krājuma glabātāja un tā plašas pieejamības nodrošinātāja analogā un digitālā formā ir nozīmīgs avots Latvijas zinātnei un pētniecībai. Bibliotēka plašai sabiedrībai sniedz atbalstu uzticamas informācijas meklēšanā, nodrošinot eksakto datu (nacionālo bibliogrāfijas kopkatalogu un metadatu) pieejamību. Turklāt visas LNB vēstures gaitā noticis tradicionālais pētniecības darbs bibliotēku un grāmatniecības vēsturē, sabiedrības lasīšanas ieradumu izpētē un analīzē. Arvien paplašinoties informācijas pieejamībai digitālā formā, šobrīd daudzveidīgāks kļuvis arī pētniecības nozaru spektrs.
 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Egle
Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr. 67365255, 29274845
www.lnb.lv