Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļa informē Latvijas bibliotēkas, ka ir sagatavots un pieejams 3. pārstrādātais izdevums "Latviešu valodas vārdu un vārdu savienojumu īsināšana bibliogrāfisko datu apstrādē".
Noteikumi nosaka latviešu valodas vārdu un vārdu savienojumu īsināšanu visu veidu bibliogrāfisko datu apstrādē: aprakstošajā kataloģizācijā, bibliogrāfiskajā aprakstīšanā un bibliogrāfisko norāžu veidošanā.
 
Noteikumiem ir pievienoti divi pielikumi.
 
Izdevums ir publicēts tikai elektroniskā formātā un pieejams Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67312796