2008. gada 12. novembrī plkst. 17.00 Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā notiks literārs vakars, kas kopā pulcinās latviski un latgaliski rakstošos Daugavpils literātus.
 
Uz pasākumu apsolījuši ierasties dažādu paaudžu literāti: Anita Liepa, Lidija Vasaraudze, Josifs Šteimans, Linda Kilēvica, Valentīns Lukaševičs, Ivars Magazeins (J. Ryučāns), Pēteris Cedriņš.
Autori iepazīstinās klātesošos ar interesantākajām savas radošās darbības lappusēm vēsturiskajos laiku lokos.

Rakstniece A. Liepa dalīsies atmiņās par pirmskara Daugavpils literāro dzīvi un pastāstīs par tiem literātiem, kas strādāja laikrakstā "Daugavas Vēstnesis".

Vēsturnieks un rakstnieks J. Šteimans dos ieskatu pagājušā gadsimta Daugavpils literātu darbībā. Lidija Vasaraudze - pedagoģe ar 50 gadu darba stāžu, uzrunā mazos lasītājus un raksta bērnu dzeju, interesanti būs dzirdēt viņas atziņas un darbu lasījumus. Jaunāko literātu saimi pārstāvēs dzejniece Linda Kilēvica, autores skatījumā iepazīsimies ar dzejas un literatūras attīstības tendencēm Daugavpilī.

Pasākumā skanēs arī latgaliešu valoda, varēs iepazīties ar Daugavpils Universitātes pasniedzēja, rakstnieka un dzejnieka Valentīna Lukaseviča skatījumu uz dzīvi un latgaliešu literatūru, kā arī iepazīt tuvāk Juoņa Ryučāna literāro devumu.

Būs iespēja apskatīt literatūras izstādi "Daugavpils literāti laiku lokos" un veldzēties grupas "Liktiņeigais pagrīzīņs iz Vainovu" un Koru karu dalībnieka un mūziķa Jura Vucāna dziesmās.
 

Informāciju sagatavoja:
Dzidra Stupāne
Latgales Centrālās bibliotēkas direktores vietniece
Tālr.: 65476341