Š.g. 1.februārī Latvijas–Lietuvas programma uzsāks jau 4.projektu konkursu ar projektu iesniegšanas termiņu – š.g. 3.maijs. Šajā projektu konkursā lielākais akcents tiek likts uz sadarbības projektiem vides, uzņēmējdarbības atbalsta, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, kā arī mūžizglītības un transporta jomās.

Aktuāli arī nelieli sadarbības projekti starp pierobežas pašvaldībām.

Latvijas–Lietuvas programma līdzfinansē līdz 85 % no kopējām projekta izmaksām. 4.projektu konkursā projektiem būs pieejams 17 miljonu eiro liels līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Plašāka informācijas par 4.projektu konkursu un atbalstāmajām aktivitātēm ir pieejama programmas mājaslapā.

Lai skaidrotu projektu izstrādes un iesniegšanas prasības, kā arī informētu par izmaiņām prasībās salīdzinot ar diviem iepriekšējiem projektu konkursiem, Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotais tehniskais sekretariāts aicina piedalīties informatīvajos semināros.

Semināru darba valoda ir latviešu valoda. Dalība semināros ir bezmaksas.

 

Semināru darba kārtība

Semināru norises vietas:

• 8.februāris – Kuldīga (Kuldīgas pašvaldības SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga)

• 9.februāris – Līvāni (Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs, Domes iela 3, Līvāni)

• 15.februāris – Rīga (Latvijas-Lietuvas programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta biroja telpās, Ausekļa iela 14-6, Rīga)

Lai pieteiktu savu dalību seminārā, lūdzam ne vēlāk kā divas darba dienas pirms semināra norises datuma aizpildīt reģistrācijas formu.

Aicinām arī sagatavot jautājumus un projektu idejas, kuras vēlētos apspriest semināra laikā vai individuāli ar sekretariāta pārstāvjiem. Projektu idejas un jautājumus lūdzam iekļaut reģistrācijas formā.

Ziņu sagatavoja:
Laura Melne
Latvijas–Lietuvas programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta sabiedrisko attiecību speciāliste

Tagi: Projektu konkursi, Sadarbības projekti, Programmas