Š.g. 25.janvārī Ministru kabinets izskatīja grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā" un Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu".

Iepriekš minētie grozījumi paredz, ka turpmāk valsts nozīmes bibliotēkas un pašvaldību bibliotēkas (izņemot izglītības iestāžu bibliotēkas) iepriekšējā gada valsts vai pašvaldības piešķirto finansējumu krājumu (grāmatas, periodika, fonogrammas, filmas) papildināšanai uzrāda "Latvijas digitālās kultūras kartes" informācijas sistēmā (sadaļā Bibliotēkas finansiālie rādītāji).

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""


Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu""

 

Par bibliotēku statistikas apkopošanu

Ziņu sagatavoja:
Evija Vjatere
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja

Tagi: Statistika, Publiskais patapinājums, MK noteikumi