Latvijas Universitātē no 2011.gada janvāra beigām līdz martam norisināsies ikgadējā zinātniskā konference, kas aptver visdažādākās zinātnes nozares, sākot ar filoloģiju un beidzot ar astronomiju. Universitātes zinātnieki, docētāji, studenti un viesi konferences ietvaros nolasīs vairāk nekā 1800 referātu.

Konferences plenārsēde "Augstākā izglītība un zinātne kā Latvijas attīstības resurss" notiks trešdien, 2.februārī, plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Tajā ievadvārdus teiks Latvijas Universitātes zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks. Ar priekšlasījumu "Efektīva augstākā izglītība Latvijā: pašreizējā situācija, izaicinājumi un nākotnes vīzijas" uzstāsies LR izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks. Pēc viņa referātu "Augstākā izglītība un zinātne Latvijas ekonomikai" lasīs Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents akadēmiķis Juris Ekmanis uzstāsies ar referātu "Zinātne Latvijā. Ko mēs darām un nedarām", bet LR Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra - ar referātu "Zīmoli augstākajā izglītībā".

Konferences darbs organizēts septiņās plenārsēdēs un 100 sekciju sēdēs. Tās ietvaros tiks nolasīti vairāk nekā 1800 referāti visdažādākajās zinātņu nozarēs: bioloģijā, ģeogrāfijā, fizikā, ķīmijā, matemātikā astronomijā, socioloģijā, pedagoģijā, filoloģijā u.c. Konference noslēgsies š.g. 10.martā ar Topoloģijas un matemātiskās analīzes sekcijas darbu.

Ikgadējā Latvijas Universitātes zinātniskā konference tiek rīkota ar mērķi zinātnieku, docētāju un studentu starpā nodrošināt pētījumu rezultātu, ideju un domu apmaiņu, kas ir viena no neatņemamām zinātniskās darbības sastāvdaļām. Universitātes zinātniskās konferences notiek kopš 1945.gada.

Ikviens interesents aicināts piedalīties visos konferences pasākumos.

Konferences norises plāns un papildu informācija atrodama Latvijas Universitātes portālā: www.lu.lv/69konference.

 

LU 69.konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdes 1.daļa notiks 3.februārī, plkst. 9:00 Raiņa bulv. 19, 1.auditorijā, 2.daļa - 10.februārī, plkst. 12:30 Lomonosova ielā 1a, 420.auditorijā.

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Universitātes Preses centrs

Tagi: Konferences