Piektdien, 7. novembrī plkst. 15.00 Ventspils Galvenās bibliotēkas pasākumu zālē Akmeņu ielā 2 (2. stāvā) notiks grāmatas "Plakāts Latvijā" prezentācija, kurā piedalīsies koncepcijas autore un projekta vadītāja mākslas zinātniece Ramona Umblija, viena no līdzautorēm profesore Janīna Kursīte, kā arī viens no grāmatas māksliniekiem Laimonis Šēnbergs.
 
Retrospektīvais izdevums "Plakāts Latvijā" ir vērienīgi realizējies nobeiguma posms šīs tēmas pētniecībā, kas Ramonu Umbliju saistījusi jau sen. Kultūras ministrijas pārstāvji izdevumu vērtē kā unikālu kultūrvēsturiskas nozīmes pētījumu, kurā aptverta 135 gadus ilgusī plakātmākslas evolūcija Latvijā, analizējot to no vēsturiskā, semiotiskā un salīdzinošā aspekta.
Ramona Umblija sniedz vēsturisku diskursu, kurā ieskicēti mutvārdu, rakstītās un drukātās reklāmas rašanās priekšnoteikumi pasaulē un analizētas plakātmākslas attīstības likumsakarības Latvijā. Plakāts mūsdienās tiek uzskatīts par vienu no masu komunikācijas līdzekļiem, taču spēcīgs plakāts ir un paliek mākslas darbs. Plakātu kultūras attīstība grāmatā skatīta sešos secīgos laika posmos, piemeklējot katram no tiem raksturīgāko dokumentālo fotoattēlu un plakātu reprodukciju klāstu. Izdevumā ietvertas aptuveni 300 plakātu reprodukcijas – krāšņas un lakoniskas, kariķējošas un dzēlīgas, izaicinošas un filosofiski noskaņotas sava laika spoguļsejas no 1863. gada līdz 20. gadsimta beigām. Savukārt fotoattēlu galerijas ļauj nojaust tā laika vides klātbūtni un akcentē reklāmplakāta lomu publiskās telpas vizuālā noformējuma veidošanā.

Janīna Kursīte savā pētījumā "Latvijas plakāts un tā simbolika" tulko plakātos lietoto kultūrzīmju valodu un analizē tās ietekmi uz skatītājiem, īpaši uzsverot politiskā plakāta semiotiku trīs autoritāro varu posmos Latvijā. 

Vara, māksla un individualitāte – nav cita mākslas veida, kurā to savstarpējās attiecības atspoguļotos tik tieši kā plakātā.
 
Pasākums ir bezmaksas.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Margarita Marcinkeviča
Ventspils bibliotēkas Galvenās bibliotēkas direktore
Tālr.: 63623598
www.biblioteka.ventspils.lv