Rīga, 4. nov., LETA. Valdība šodien atbalstīja Valsts kancelejas izstrādāto normatīvo aktu, kas paredz reorganizēt Eiropas Savienības Informācijas aģentūru (ESIA) un nodot tās raksturīgākās funkcijas Valsts kancelejai.
Rīkojums izstrādāts, ņemot vērā ekonomisko situāciju Latvijā un nepieciešamību samazināt valsts pārvaldē strādājošo skaitu un valsts budžeta izdevumus.
 
Daļa no ESIA funkcijām un uzdevumiem jau pašlaik ir citu valsts pārvaldes iestāžu kompetencē, piemēram, informēt sabiedrību par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā (ES). Secināts, ka no šo funkciju un uzdevumu pildīšanas atsevišķā valsts pārvaldes iestādē iespējams atteikties, aktivizējot to īstenošanu citās valsts pārvaldes iestādēs.
 
ESIA funkcijas un uzdevumi, kuru izpildi nepieciešams turpināt, tiek nodoti Valsts kancelejai līdz ar atbilstošu cilvēkresursu un finanšu resursu nodrošinājumu. Valsts kanceleja pārņems arī ESIA tiesības, saistības, finanšu līdzekļus, arhīvu un mantu.
 
Reorganizācijas rezultātā ESIA funkciju koordinēt sabiedrības informēšanu par ES un Latvijas dalību tajā īstenos Valsts kanceleja.
 
Valsts kanceleja izstrādās sabiedrības informēšanas stratēģiju par ES un Latvijas dalību tajā, kā arī koordinēs šīs stratēģijas īstenošanu valsts pārvaldē, organizēs sabiedrības diskusijas un citus pasākumus par Latvijas dalību ES, kā arī sadarbībā ar ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem izstrādās informatīvos materiālus un sagatavos publikācijas par aktuāliem ES jautājumiem.
 
Tāpat ESIA veicinās informācijas izplatību Latvijas reģionos sadarbībā ar ES informācijas punktiem, veidos un uzturēs interneta vietni, atspoguļojot aktuālus ar Latvijas dalību ES saistītus jautājumus, kā arī sadarbosies ar informācijas starpniekiem, piemēram, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, bibliotekāriem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas nodarbojas ar sabiedrības informēšanu par ES un Latvijas dalību tajā.
 
Valsts kancelejas funkcija būs uzkrāt, sistematizēt, kataloģizēt, bibliografēt un saglabāt iespieddarbus, elektroniskos izdevumus un citus dokumentus par ES un Latvijas dalību tajā, kā arī organizēt sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus iedzīvotāju attieksmes noskaidrošanai par Latvijas dalību ES.
 
ESIA pašlaik ir nodarbināti desmit darbinieki.
 
Reorganizācijas rezultātā plānots samazināt darbinieku skaitu, likvidējot piecas amata vietas. Kopējais valsts budžeta līdzekļu ietaupījums, ieskaitot darba algas fonda ietaupījumu, ir 63 799 lati gadā.
 
Reorganizācijas rezultātā seši ESIA nodarbinātie turpinās darbu Valsts kancelejā, īstenojot Valsts kancelejai nodoto funkciju un uzdevumus.
 
 
Jānis Bagātais LETA
Copyright © LETA