30. un 31. oktobrī Ogrē jau vienpadsmito gadu skolotājiem, bibliotekāriem un informāciju tehnoloģiju speciālistiem notika Latvijas sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcija (LatSTE), ko kopīgi rīko Auces vidusskola, Smiltenes un Ogres ģimnāzija, pēdējā laikā iesaistot arī Ventspils digitālo centru.
 
Šīgada tēma: Latvijas skolotājs - mūsdienīga mācību procesa organizētājs.
Ekspozīcijas laikā jebkurš pasākuma dalībnieks varēja iesaistīties radošajās darbnīcās dažādos priekšmetos, arī kultūrizglītībā, starptautisku projektu vadībā un informācijas meklēšanā globālā tīmekļa vietnēs. Bija arī referāti par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietojumu bibliotekārajā darbā. Uzzinājām, ka Cēsu Centrālā bibliotēka šobrīd īsteno valsts mēroga izmēģinājumprojektu. Tajā iesaistītas arī vairākas skolas. Sadarbībā ar reģiona galveno bibliotēku šo skolu bibliotēkas piedāvā saviem lasītājiem jaunus informācijas pakalpojumus. Krājumā esošās grāmatas un citi mācību materiāli ir pieejami, apskatāmi un pasūtāmi internetā jebkurā laikā un vietā Cēsu reģionālajā kopkatalogā, tiek veidota vienota lasītāju reģistrācijas datubāze. Gaismas tīkla projektā visas minētās skolu bibliotēkas izmanto jauno bibliotēku informācijas sistēmu Skolu ALISE.
 
Konferencē pirmo reizi tika pasniegta pāragri mūžībā aizgājušā LatSTE dibinātāja, Ogres ģimnāzijas pedagoga Tāļa Bērča piemiņas balva un stipendija, kas paredzēta vispārizglītojošo un vidējo profesionālo skolu informātikas skolotājiem, kuri devuši lielu ieguldījumu informātikas attīstībā savā skolā un piedalījušies informācijas sabiedrības veidošanā. Par pirmo T. Bērča piemiņas balvas un stipendijas laureāti kļuvusi Grobiņas ģimnāzijas skolotāja Dace Tomsone.
 
Konferences plenārsēdē tika izsludināts arī radošais konkurss "Skolotāja e-Lāde", kas ilgs līdz 2009. gada 30. janvārim. Tajā aicināti piedalīties gan individuālie dalībnieki - vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi -, gan autoru kolektīvi. Konkursa nolikums pieejams Latvijas skolu portālā www.skolas.lv.
 
Visi konferences dalībnieki, kuri iesaistījās radošajās darbnīcās, saņēma tālākizglītības kursu apliecību par 36 stundām. Ir gūti pozitīvi iespaidi un jaunas idejas darbam.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Putniņa
Limbažu Bērnu bibliotēkas galvenā bibliogrāfe