Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultāte (SZF) aicina uz LU Sociālo un politisko pētījumu institūta konferenci "Laba pārvaldība Baltijas valstīs". Tā notiks šī gada 7. novembrī SZF Lomonosova ielā 1a.
Konferences plāns 7. novembrim
 

9:00 - 14:00

Reģistrācija – foajē pie garderobes

10:00 - 11:30

Plenārsēde – 1.auditorijā (zālē)

12:00 - 13:00

Atbildīgums, tautas attīstība un laba pārvaldība

2.stāvā

218.auditorijā

Labākas pārvaldības veicinātāji: politikas novērtēšana, e-pārvalde, publiskās - privātās partnerības

2. stāvā

208. auditorija

Laba pārvaldība žurnālistikā?

2. stāvā

210.auditorijā

14:00 - 15:00

Atbildīgums, tautas attīstība un laba pārvaldība

2.stāvā

218.auditorijā

Laba informācijas pārvaldība (bibliotēkās, iestādēs, sabiedrībā kopumā)

2.stāvā

203.auditorijā

Laba pārvaldība žurnālistikā?

2. stāvā

210.auditorijā

15:30 - 16:30

Ētika un laba pārvaldība

2.stāvā

218.auditorijā

Laba informācijas pārvaldība (bibliotēkās, iestādēs, sabiedrībā kopumā)

2.stāvā

203.auditorijā

Kultūras, izglītība un vēstures/kolektīvās atmiņas pārvaldība

2. stāvā

210.auditorijā

17:00 - 18:00

Ētika un laba pārvaldība

2.stāvā

218.auditorijā

Laba pārvaldība 21. gadsimta Eiropai

(angļu valodā)

2.stāvā

208.auditorijā

Kultūras, izglītība un vēstures/kolektīvās atmiņas pārvaldība

2. stāvā

210.auditorijā

 
Kafijas pauzes SZF kafejnīcā: 11:30-12:00; 15:00-15:30.
Pieņemšana SZF kafejnīcā: 18:00.
 
 
Atklāšana
Sociālo un politisko pētījumu institūta direktora Dr. Nila Muižnieka uzruna
1. stāvā 1.auditorijā – SZF zālē

 
Plenārsēde. Pārskats par tautas attīstību 2008./2009. Atbildīgums
Vada profesors Juris Rozenvalds, docents Ivars Ijabs
1. stāvā 1.auditorijā – SZF zālē
 • Jānis Ikstens
  Politiskais atbildīgums Latvijā: starp normatīvo un empīrisko
 • Vita Zelče
  Atbildība par vēsturi: mūsdienu Latvijas pieredze
 • Tālis Tisenkopfs
  Individuālā un kolektīvā atbildība
 
Laba informācijas pārvaldība (bibliotēkās, iestādēs, sabiedrībā kopumā)
Vada asociētais profesors Viesturs Zanders
2. stāvā 203.auditorijā
 • Baiba Sporāne
  Informācijas institūciju atbildīgums: avoti, mediji un lietotāji
 • Baiba Holma
  Labas pārvaldības principi informācijas organizēšanā
 • Līga Krūmiņa
  Kolektīvais atbildīgums labā informācijas pārvaldībā
 • Viesturs Zanders
  Valsts politika grāmatniecībā (20.gs. 20.-30.gados un pēc 1991.gada)
 • Daina Pakalna
  Bibliometriskie pētījumu un zinātnes politikas veidošana
 • Mārtiņš Lagzdons
  Informācijas institūciju atbildīgums informācijas pakalpojumu nodrošināšanā kā labas pārvaldības sastāvdaļa
 
Informāciju sagatavoja:
Viesturs Zanders
LU Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas direktors