13.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) izstrādāto noteikumu projektu "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus" (turpmāk - noteikumu projekts).

Noteikumu projekts paredz mērķdotācijas piešķiršanu pašvaldībām, lai tās segtu interneta abonēšanas izmaksas, kas radušās Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā laika posmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim.

Mērķdotācijas apmērs tiks aprēķināts proporcionāli katras pašvaldības interneta abonēšanas izmaksas publiskajās bibliotēkās, izveidotās infrastruktūras pirmā līmeņa palīdzības dienesta pakalpojumu izmaksām un atbilstoši valsts budžetā paredzētajam finansējumam.

Savukārt, ja pašvaldībai piešķirtā mērķdotācija nenodrošinās iedzīvotājiem tiesības pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus, noteikumu projekts sniedz iespēju pašvaldībām noteikt kārtību datoru un interneta bezmaksas izmantošanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās.

Saskaņā ar Bibliotēku likumu valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus.

Ziņu sagatavoja:
Linda Tilta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā referente

Foto: www.flickr.com/photos/cristic

Tagi: Normatīvdokumenti, Mērķdotācijas, Internets bibliotēkās